​​​PKKY-  Koulutustarjonta - opetus- ja kasvatustyö

Opetus- ja kasvatustyö

Opetus- ja kasvatustyötä voidaan tehdä mm. varhais-kasvatuksen parissa, perusopetuksessa, ammatillisessa koulutuksessa, lukiossa tai aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksessa ja vapaa-aikaan liittyvissä toiminnoissa.

Työssä osallistutaan eri-ikäisten ja kulttuuritaustaltaan erilaisten lasten, nuorten ja aikuisten kasvatuksen ja toimintakyvyn tukemiseen, ohjaamiseen ja avustamiseen. 

Toimintaympäristöt vaihtelevat yksilön henkilökohtaisten avustamistarpeiden mukaan. 

Työssä toimitaan niin yksilöiden kuin ryhmienkin ohjaajana sovittujen kasvatuksellisten ja kuntouttavien tavoitteiden mukaisesti yhteistyössä moniammatillisen tiimin, huoltajien ja muiden yhteistyötahojen kanssa.


Tutkinto
Paikkakunta
Kenelle?
 
 

Ammattitutkinto

 

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja toimii varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa, aamu- ja iltapäivätoiminnassa sekä henkilökohtaisena avustajana.