​​PKKY - Koulutustarjonta - audiovisuaalinen viestintä

Media-ala​

Mediapalveluiden toteuttajaksi opiskeleva voi valita oman erikoistumisalansa esim.

• 3D-tuotanto (tuotannon eri vaiheet, suunnittelu ja 3D-tulostus)
• graafinen suunnittelu (lehden taitto, kuvitus, painotuotteiden suunnittelu, web-suunnittelu)
• esitystekniikka (ääni- ja valotekniikka, tehosteet)
• multimedia (multimediatuotteet ja www-sivut)
• peliala (tietokone-, konsoli- ja mobiilipelien suunnittelu ja toteutus, animaatiot ja peligrafiikka)
• radio- ja tv-tuotanto (kuvaus, äänitys, leikkaus, editointi)
• valokuvaus
• videoilmaisu (videotuotannon eri työtehtävät)
• äänituotanto (esim. äänitys, miksaus, editointi).

Tutkinnon suorittanut voi sijoittua mediapalvelujen toteuttajan tehtäviin audiovisuaalisen viestinnän tai julkaisutuotannon eri alueilla. Media-alaan kuuluvat elokuvat, video-, radio ja tv-ohjelmat sekä erilaiset uusmediatuotteet kuten multimedia, verkkosivut, pelit ja mobiilipalvelut. Työpaikka voivat olla esim. ohjelmisto-, kustannus- ja lehtitaloissa, radio- ja tv-yrityksissä, mainos- ja viestintätoimistoissa, valokuvaamoissa sekä elokuva-, video- tai animaatioyrityksissä.

Media-alan ammattitutkinnon suorittanut työskentelee itsenäisesti työryhmän jäsenenä tilaaja- ja asiakaslähtöisissä tehtävissä, osin englannin kielellä.
Sijottumispaikka voi olla esim. AV-jälkituotanto-, televisio-, mainos- tai yritysvideotuotantoyhtiössä tai kunnallisessa mediapajassa.


Tutkinto
Paikkakunta
Kenelle?
 
 

Ammatillinen perustutkinto

 

Valokuvauksesta ja graafisesta suunnittelusta valmistunut media-assistentti suunnittelee ja taittaa esitteitä, mainoksia, lehtiä, kirjoja, julisteita ...

 

Pelialalla suunnitellaan ja toteutetaan erilaisia pelattavia tietokone-ja kännykkäpelejä, mainoksia ja animaatioelokuvia. Keskeisinä teknisinä ohjelmina ovat erilaiset 3D-sovellukset ...

 

Radio- ja tv-alan ammattilaisia, kuten kuvaussihteerejä, kuvaajia, äänitarkkailijoita, valaisijoita ...

 

Teatteri- ja esitystekniikan ammattilaiset vastaavat erilaisten valaisu- ja äänentoistojärjestelmien rakentamisesta ja käytöstä ...

 

Äänituotannon ammattilaiset hallitsevat äänentoisto- ja studiotekniikan, -laitteet ja tietokoneohjelmat. Työtehtäviä ovat ...

 

3D-tuotantoa ovat mm. esineiden suunnittelu, mallinnus ja tulostus sekä tilojen ja ympäristöjen suunnittelu ja visualisointi.

Ammattitutkinto

 

Media-alan ammattitutkinnon suorittanut voi toimia media-alan painoviestintäalan ja verkkoviestintäalan työtehtävissä.