Skip Navigation LinksEtusivu > Hakijalle > Koulutustarjonta > Luonnontieteiden ala
PKKY - Koulutustarjonta - luonnontieteiden ala

Luonnontieteiden ala

Luonnontieteiden alalla voi opiskella viestintätekniikkaa.

Tietojenkäsittelyn alalla työskennellään yrityksissä, yhteisöissä, julkishallinnossa ja yksityishenkilöiden kanssa. Alalla hyödynnetään tietoverkkoja ja tietoteknologiaa sekä tuotetaan tieto- ja viestintäteknologian tuotteita ja palveluja. Tietojenkäsittelyn ammattilaiselta edellytetään asiakaskeskeistä palvelua ja monialaista osaamista. Koska ala kasvaa kiihtyvällä vauhdilla, innovaatioita ja uusia ratkaisuja tehdään jatkuvasti.

Muutosten nopeus vaatii alan osaajilta jatkuvaa asiakastarpeiden seuraamista, teknologian kehityksen seuraamista ja ammattitaidon kehittämistä. Ammattien rakenne muuttuu koko ajan, suppeat rutiinitehtävät vähenevät ja tietojenkäsittelyalan tehtävissä edellytetään yhä laajempien kokonaisuuksien hallintaa. Tietoteknisen osaamisen lisäksi tarvitaan markkinointiin ja asiakaspalveluun suuntautuneita henkilöitä, taloushallinnon asiantuntijoita, teknisen ympäristön ylläpitäjiä sekä liiketaloudellisten järjestelmien osaajia.

Tietojenkäsittelyn laajentuminen ja kehittyminen tarjoaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia verkkokaupan ja muun sähköisen markkinoinnin kehittyessä. Teknologinen kehitys tarjoaa myös mahdollisuuksia uusille yrityksille, jotka rakentavat asiakkaille uusia mahdollisuuksia tietotekniikan hyödyntämiseen.  Ala tarjoaa osaajille  useita erilaisia työllistymismahdollisuuksia sekä suurissa että pienissä organisaatioissa. Tutkinnon suorittaneet toimivat erilaisissa tehtävissä, jotka liittyvät yritysten ja organisaatioiden tietojenkäsittelyyn, hallintoon ja palvelutehtäviin sekä myyntiin ja markkinointiin.


Tutkinto
Paikkakunta
Kenelle?
 
 

Ammatillinen perustutkinto

 

Datanomi

Tietojenkäsittely

Datanomi ylläpitää laitteistoja ja ohjelmistoja. Hän kouluttaa, avustaa ja neuvoo tietotekniikan käytössä sekä ratkaisee ohjelmien ...

Ammattitutkinto

 

Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinnon tavoitteena on päivittää tietojärjestelmien ja -verkkojen ylläpitämiseen sekä kehittämiseen tarvittavaa ammattitaitoa.