PKKY - Luonnonvara- ja ympäristöala - metsätalous

Metsätalous

Suomen metsä ja metsätalous antavat useita eri vaihtoehtoja kouluttautumiseen. Yhdistävä tekijä koulutuksissa on mm. valmistauminen itsenäiseen työhön.

Metsäkoneasentaja vastaa metsäkoneiden asennuksista, huolloista ja korjauksista. Sijoittumisvaihtoehtoja löytyy myös  tarvike- ja varaosien hankinta- ja myyntitehtävistä.

Metsäkoneenkuljettajan tehtäviä ovat muun muassa ko-neellinen puunkorjuu, puutavaran kuljettaminen ja koneiden sekä laitteiden huolto.

Metsurin työhön kuuluvat puiden kaato sekä metsän ja ympäristön hoito. Tehtäviä ovat muun muassa metsien harvennushakkuut, metsien viljely, taimikoiden istuttaminen ja hoitaminen sekä energiapuun korjuu.

Bioenergia-alan ammattitutkinto soveltuu erityisesti henkilöille, jotka suunnittelevat yritystoimintaa bioenergian ja lämmöntuontannon parissa sekä mm. maa- ja metsätalouden toimijoille, jotka haluavat laajentaa bioenergiaosaamistaan.

Metsämestarin erikoisammattitutkinto on tarkoitettu ensisijaisesti työssäoleville jatkokoulutukseksi. Koulutuksessa korostuvat metsäluononhoidon ja metsien käsittelyn osaamisen lisäksi työn suunnittelu ja asiaka sekä vuorovaikutustaidot. Tutkinnon suorittaneet toimivat usein erilaisissa suunnittelu ja esimiestehtävissä.

Puunkorjuun erikoisammattitutkinto on takoitettu työssä oleville puunkorjuun parissa työskenteleville. Koulutuksessa korostuvat opetratiivinen puunkorjuun suunnittelu ja ohjaus, esimiestaidot ja liiketoimintaosaaminen. Tutkinnon suorittaneet työskenetelvät erilaisissa puunkorjuun esimiestehtävissä.   


Tutkinto
Paikkakunta
Kenelle?
 
 

Ammatillinen perustutkinto

 

Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja tekee metsänhoito- ja puunkorjaustöitä raivaus- ja moottorisahalla. Työhön kuuluu ...

 

Metsäkoneasentaja

Metsätalous

Metsäkoneasentaja huoltaa ja korjaa metsäkoneita sekä toimii koneiden valmistuksessa ja testauksessa. Hän myös neuvoo ja ...

 

Metsäkoneenkuljettaja

Metsätalous

Metsäkoneenkuljettajan tehtäviin kuuluu puunkorjuu metsästä tienvarteen. Lisäksi metsäkoneenkuljettaja tekee usein ...

Ammattitutkinto

 

Bioenergia-alan osaaja työskentelee biopolttoaineiden tuotannossa, bioraaka-aineen kuljetuksessa ja lämmöntuotannossa. Uusia osaajia tarvitaan kasvavalle bioenergia-alalle!

Erikoisammattitutkinto

 

Metsämestari hallitsee käytännön metsä- ja luonnonhoitotöiden työtaidot, niiden suunnittelun, opastamisen, ohjaamisen ja valvonnan koneellisessa ja manuaalisessa puunkorjuussa sekä metsänhoidossa erikoiskohteilla.