Skip Navigation LinksEtusivu > Hakijalle > Koulutustarjonta > Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
PKKY - Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala                        

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alaan kuuluvat muun muassa sosiaali-, terveys-, kuntoutus-, liikunta-, hius- ja kauneudenhoitopalvelut.

Koulutuksesta valmistuneet voivat toimia kuntien (mm. terveyskeskukset,  sairaalat, koulut, vanhainkodit ja päiväkodit) tai alalla toimivien yritysten
ten palveluksessa, ja usein myös yrittäjinä ja itsenäisinä ammatinharjoittajina.


Tutkinto
Paikkakunta
Kenelle?
 
 

Ammatillinen perustutkinto

 

Kosmetologi

Kauneudenhoitoala

Kosmetologin työ on kosmetologista hoitotyötä, myynti- ja markkinointitehtäviä ja tuote-esittelyä. Hoitotyössä kosmetologi ...

 

Parturi-kampaaja

Kauneudenhoitoala

Parturi-kampaaja suunnittelee, toteuttaa ja markkinoi asiakkaalle hiusten hoitoja, leikkauksia, kampauksia, kihartamiskäsittelyjä ...

 

Lähihoitaja

Sosiaali- ja terveysala

Lähihoitaja työskentelee moniammatillisen työryhmän jäsenenä hoito- ja hoivatyön, kasvatuksen, kuntoutuksen ja asiakaspalvelun ...

 

Lähihoitaja, ensihoito

Sosiaali- ja terveysala

Ensihoidon osaamisalasta valmistunut lähihoitaja huolehtii äkillisesti sairastuneista ja kiireellistä hoitoa tarvitsevista ...

 

Lähihoitaja, kuntoutus

Sosiaali- ja terveysala

Kuntoutukseen suuntautunut lähihoitaja auttaa ja tukee kuntoutujaa päivittäisissä toiminnoissa ja liikkumisessa sekä neuvoo ...

 

Lasten ja nuorten hoitoon ja kasvatukseen suuntautunut lähihoitaja huolehtii lasten perushoidosta ja varhaiskasvatuksesta ...

 

Mielenterveys- ja päihdetyöhön suuntautunut lähihoitaja osallistuu eri-ikäisten mielenterveysongelmista kärsivien potilaiden ...

 

Sairaanhoitoon ja huolenpitoon suuntautunut lähihoitaja työskentelee eri-ikäisten ja erilaisia sairauksia sairastavien ihmisten ...

 

Lähihoitaja, vammaistyö

Sosiaali- ja terveysala

Vammaistyöhön suuntautunut lähihoitaja suunnittelee, toteuttaa ja arvioi eri syistä vammautuneiden henkilöiden tarvitsemaa ...

 

Lähihoitaja, vanhustyö

Sosiaali- ja terveysala

Lähihoitajan työ vanhustyössä on vanhuksen itsenäisen selviytymisen tukemista ja hänestä huolehtimista. Lähihoitaja myös ...

Ammattitutkinto

 

Perhepäivähoitajan ammattitutkinto

Sosiaali- ja terveysala

Perhepäivähoitaja hoitaa lapsia joko omassa kodissaan tai ryhmäperhepäivähoidossa siihen varatussa tilassa. Hän voi työskennellä kunnan palveluksessa tai itsenäisenä ammatinharjoittajana.

 

Kehitysvamma-alan ammattitutkinto

Sosiaali- ja terveysala

Kehitysvamma-alan osaaja työskentelee toimintaympäristöissä, joissa eri-ikäiset kehitysvammaiset ihmiset asuvat, opiskelevat, tekevät työtä tai ovat palveluiden piirissä.

 

Päihdetyön ammattitutkinto

Sosiaali- ja terveysala

Päihdetyön osaamista tarvitaan mm. kotihoidossa, mielenterveystyössä, nuorisotyössä, lastensuojelussa, diakoniatyössä ja hoito- ja huolenpitotyössä.

 

Jalkojenhoidon ammattitutkinto

Sosiaali- ja terveysala

Jalkojenhoitotyössä on keskeistä suunnitelmallinen jalkojen perushoito ja asiakkaan omahoidon ohjaaminen. Työsi edellyttää tietoa eri sairauksia sairastavien asiakkaiden ja potilasryhmien erityispiirteistä sekä niiden vaikutuksista jalkojenhoitotyöhön.

 

Välinehuoltajan ammattitutkinto

Sosiaali- ja terveysala

Välinehuoltaja työskentelee välinehuoltokeskuksissa, teho-, dialyysi- ja synnytysosastoilla, poliklinikoilla, suun terveydenhoidon yksiköissä ja muiden alojen palveluksessa kuten eläinlääkäriasemat ja eläinsairaaloiden välinehuolto.

Erikoisammattitutkinto

 

Työvalmennuksen erikoisammattitutkinto

Sosiaali- ja terveysala

Työvalmennuksen erikoisammattitutkinto on tarkoitettu työvalmennuksen ammattilaiselle, joka toimii työvalmennustehtävissä kuntoutus-, koulutus- tai sosiaalialalla, alan yrityksessä, yhdistyksessä, oppilaitoksessa tai työpajalla.

 

Kehitysvamma-alan erikoisammattitutkinnon suorittanut työskentelee kehitysvamma-alan erityistä osaamista vaativissa tehtävissä sekä toimii oman työnsä asiantuntijana ja kehittäjänä.

 

Puhevammaisten tulkki voi toimia puhevammaisen henkilön tulkkina hänen erilaisissa toimintaympäristöissään kuten työssä, asioinnissa, opiskelussa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa, harrastuksissa ja virkistäytymisessä.

 

Vanhustyön erikoisammattitutkinto

Sosiaali- ja terveysala

Vanhustyön erikoisammattitutkinto antaa valmiuksia monipuolisiin vanhustyön johtamis- ja koordinointitehtäviin.

 

Psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkinnon suorittanut työskentelee psykiatrisen hoidon erityistä osaamista vaativissa tehtävissä sekä toimii oman työnsä asiantuntijana ja kehittäjänä psykiatrisessa hoitotyössä.

 

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinnon suorittaneen työ on osa mielenterveys- ja päihdetyön asiantuntijatoimintaa sosiaali- ja terveysalalla.