Skip Navigation LinksEtusivu > Hakijalle > Koulutustarjonta > Tekniikan ja liikenteen ala > Arkkitehtuuri ja rakentaminen
PKKY - Tekniikan ja liikenteen ala - arkkitehtuuri ja rakentaminen

Arkkitehtuuri ja rakentaminen

Rakentaminen sekä kiinteistöjen huolto- ja korjaustoimenpiteet vaativat erikoisosaamista.
 
Alansa osaajat muodostavat verkoston, jonka avulla kokonaisuus valmistuu ja kiinteistöistä pidetään huolta.

Ammattiosaamisen lisäksi alalla toimivilta vaaditaan vastuullisuutta, tarkkuutta sekä kykyä ja halukkuutta itsenäiseen työhön.


Tutkinto
Paikkakunta
Kenelle?
 
 

Ammatillinen perustutkinto

 

Kiinteistönhoitaja

Arkkitehtuuri ja rakentaminen

Kiinteistönhoitaja työskentelee kiinteistöjen huolto- ja korjaustehtävissä. Työhön kuuluu kiinteistöjen tekniikan kuten lämpö-, vesi- ja ilmastointijärjestelmien valvonta...

 

Kartoittaja

Arkkitehtuuri ja rakentaminen

Kartoittaja tekee erilaisia maastomittauksia, maaperätutkimuksia ja karttatietokantoja sekä valmistelee ilmakuvauksia.

 

Talonrakentaja

Arkkitehtuuri ja rakentaminen

Talonrakentaja on rakennustyömaan perusammattilainen, jonka tehtäviin voivat kuulua lähes kaikki talonrakennuksen ja betonirakentamisen ...

 

Ilmanvaihtoasentaja

Arkkitehtuuri ja rakentaminen

Ilmanvaihtoasentaja asentaa, huoltaa ja korjaa rakennusten ilmanvaihtojärjestelmiä ja -laitteita. Ilmanvaihtoasentaja työskentelee ...

 

Putkiasentaja

Arkkitehtuuri ja rakentaminen

Putkiasentaja asentaa muun muassa vesijohtoja, vesikalusteita, lämminvesivaraajia, pesualtaita, viemäriputkistoja ...

 

Maarakennuskoneen- kuljettaja

Arkkitehtuuri ja rakentaminen

Maarakennuskoneenkuljettaja tekee rakennusten perustustöitä, ympäristö- ja maisemointitöitä sekä rakentaa, peruskorjaa ...

 

Lämmityslaiteasentaja

Arkkitehtuuri ja rakentaminen

Lämmityslaiteasentaja sijoittuuu työelämässä muun muassa urakointiyrityksiin uudis- ja korjausrakennustöihin sekä kuntien vesi–, viemäri- ja energialaitosten tai kiinteistönhuoltoyhtiöiden palvelukseen.

 

Kivirakentaja

Arkkitehtuuri ja rakentaminen

Kivirakentajalla on rakennusalan perusvalmiuksien lisäksi kivirakentamisen erikoisosaaminen. Hän tekee rakennustyömaan ...

Ammattitutkinto

 

Kiinteistönhoitajan ammattitutkinto

Arkkitehtuuri ja rakentaminen

Kiinteistönhoitaja tekee kiinteistöjen hoitosopimusten mukaisia kiinteistön huoltotöitä sekä teknisten järjestelmien hoitotöitä. Hänellä on asiakaslähtöinen palveuosaaminen sekä laaja-alainen käsitys kiinteistön elinkaareen vaikuttavista tekijöistä.

 

Lattianpäällystäjän ammattitutkinto

Arkkitehtuuri ja rakentaminen

Lattianpäällystäjällä on perustiedot yleisimmin asennettavista lattian- sekä kosteantilan pinnoitteista ja hän osaa perustellusti valita oikean materiaalin päällystettävään kohteeseen. Hän tuntee alallaan yleisimmin käytetyt koneet ja laitteet.

 

Lämmityslaiteasentajan ammattitutkinto

Arkkitehtuuri ja rakentaminen

Lämmityslaiteasentaja tekee monipuolisia lämmityslaitealan asennus- ja huoltotehtäviä. Hänellä on laaja-alainen osaaminen rakennusten lämmitysjärjestelmien hoidosta ja huollosta.

 

Maanmittausalan ammattitutkinto

Arkkitehtuuri ja rakentaminen

Maanmittausalan ammattitutkinto pitää sisällään mittauksia, paikkatietoa, suunnitelmia, kiinteistönmuodostusta, työnjohtamista ja asiakaspalvelua.

 

Maarakennusalan ammattitutkinto

Arkkitehtuuri ja rakentaminen

Maarakennusalan ammattilaiset työskentelevät yksityisen ja julkisen sektorin palveluksessa erilaisissa maarakentamiseen ja kunnossapitoon liittyvissä tehtävissä.

 

Talonrakennusalan ammattitutkinto

Arkkitehtuuri ja rakentaminen

Talonrakennusalan ammattitutkintoon valmistavassa koulutuksessa perehdytään monipuolisesti rakentamisen eri osa-alueisiin kuten mm. talonrakennustoiminnassa käytettävien koneiden ja laitteiden perustoiminnot, yleisimmät rakennusmateriaalit.

 

Kiinteistöpalvelujen ammattitutkinto

Arkkitehtuuri ja rakentaminen

Kiinteistönhoitajan ammattitutkinto antaa valmiudet toimia monipuolisissa kiinteistöalan työtehtävissä.

Erikoisammattitutkinto

 

Kiinteistöpalvelujen erikoisammattitutkinto

Arkkitehtuuri ja rakentaminen

Koulutuksen tavoitteena on antaa monipuoliset tiedot ja taidot sekä asenteelliset valmiudet työskennellä kiinteistönhoidon esimiestehtävissä erilaisissa alan työpaikoissa.

 

Talonrakennusalan erikoisammattitutkinto

Arkkitehtuuri ja rakentaminen

Talonrakennusalan erikoisammattitutkinnon suorittanut on erittäin kokenut talonrakennusalan ammattilainen, joka työskentelee uudis- tai korjausrakennustyömaalla.