Skip Navigation LinksEtusivu > Hakijalle > Koulutustarjonta > Tekniikan ja liikenteen ala > Kone-, metalli- ja energiatekniikka
PKKY - Tekniikan ja liikenteen ala - kone-, metalli- ja energiatekniikka

Kone-, metalli- ja energiatekniikka

Alalla työskentelevät toimivat monipuolisesti kone- ja metallialan asennus- , huolto- ja korjaustehtävissä valitsemansa koulutussuuntautumisen mukaisesti.

Alan ammattilaiset osaavat käyttää työvälineitä, valmistusmateriaaleja, koneita ja laitteita turvallisesti ja taloudellisesti kokonaiskustannukset huomioon ottaen.

Tutkinnon suorittaneet sijoittuvat pääosin kone- ja metallituoteteollisuuden pariin sekä muiden tuotantolaitosten korjaus-, valmistus- ja kunnossapitotehtäviin.


Tutkinto
Paikkakunta
Kenelle?
 
 

Ammatillinen perustutkinto

 

Kaivosmies

Kone-, metalli- ja energiatekniikka

Kaivosalalla tarvitaan ammattilaisia louhintaan ja rikastukseen, kaluston kunnossapitoon, huoltoon ja tuotannon käynnissäpitoon sekä automaatioon ja prosessinohjaukseen.

 

Rikastaja

Kone-, metalli- ja energiatekniikka

Rikastaja työskentelee kaivoksen rikastamossa, jossa louhittu malmi tai mineraali rikastetaan tietokoneohjatuin prosessein jatkojalostukseen sopivaksi.

 

Koneistaja

Kone-, metalli- ja energiatekniikka

Koneistaja valmistaa metallista koneenosia erilaisin lastuavin työmenetelmin työpiirustusten mukaan. Työmenetelmiä ovat sorvaus ...

 

Asentaja

Kone-, metalli- ja energiatekniikka

Asentaja työskentelee asennus ja kunnossapitotyötehtävissä teknologiateollisuuden työpaikoissa.

 

Levyseppähitsaaja

Kone-, metalli- ja energiatekniikka

Levyseppähitsaaja valmistaa piirustuksia ja tietotekniikkaa hyödyntäen erilaisia kappaleita ja tuotteita ...

 

Työvälinevalmistaja

Kone-, metalli- ja energiatekniikka

Työvälinevalmistaja on työkalujen valmistukseen erikoistunut koneistaja, joka valmistaa, korjaa ja huoltaa teollisessa tuotannossa ...

Ammattitutkinto

 

Hitsaajan ammattitutkinto

Kone-, metalli- ja energiatekniikka

Hitsaaja työskentelee metallialan yrityksissä hitsaus- ja levytyöalan ammattilaisena.

 

Kaivosalan ammattitutkinto

Kone-, metalli- ja energiatekniikka

Kaivosalan ammattilaiset työskentelevät maanalaisissa kaivoksissa ja maanpäällisillä avolouhoksilla erilaisissa malmien ja mineraalien louhintatehtävissä. Tyypillisiä työalueita ovat poraus ja panostus.

 

Koneenasentajan ammattitutkinto

Kone-, metalli- ja energiatekniikka

Koneenasentaja kokoaa kone- ja metallituoteteollisuuden valmistamia suuria koneita ja laitteita käyttäen apuna asennustyökaluja, mittalaitteita ja hitsausvälineitä.

 

Koneistajan ammattitutkinto

Kone-, metalli- ja energiatekniikka

Koneistajat työskentelevät lastuavilla työstökoneilla konepajateollisuudessa, liikelaitoksissa tai pienyrityksissä.

 

Levytekniikan ammattitutkinto

Kone-, metalli- ja energiatekniikka

Levytekniikan ammattilainen valmistaa levy- ja muototerästuotteita erilaisin tavoin nykyaikaisilla CNC-koneilla tai tavanomaisilla levytyöpajoissa käytettävillä työvälineillä.

 

Työvälinevalmistajan ammattitutkinto

Kone-, metalli- ja energiatekniikka

Työvälinevalmistaja on työkalujen valmistukseen erikoistunut koneistaja, joka valmistaa, korjaa ja huoltaa teollisessa tuotannossa tarvittavia työkaluja.

Erikoisammattitutkinto

 

Hitsaajamestarin erikoisammattitutkinto

Kone-, metalli- ja energiatekniikka

Hitsaajamestaeri tekee monenlaisia työkokonaisuuksia kuten erilaisten säiliöiden ja siilojen hitsaus sekä suuremmat työt kuten paineastioiden, siltarakenteiden, nostureiden ja laivojen hitsaustyöt sekä mahdollisesti näiden työnjohdollisista tehtävistä.

 

Koneenasentajamestarin erikoisammattitutkinto

Kone-, metalli- ja energiatekniikka

Koneenasentajamestari kykenee kone- ja metallituoteteollisuuden alan vaativimpiin työtehtäviin.

 

Koneistajamestarin erikoisammattitutkinto

Kone-, metalli- ja energiatekniikka

Koneistajamestari osaa tehdä työpiirustusten mukaan sorvaus-, jyrsintä- ja hiontatöitä sekä manuaalisilla ja/tai numeerisesti ohjatuilla työstökoneilla (CNC). Hän pystyy toimimaan myös työnjohdollisissa tehtävissä.

 

Levytyömestarin erikoisammattitutkinto

Kone-, metalli- ja energiatekniikka

Levytyömestari kykenee kone- ja metallituoteollisuudessa asennuksen, hitsauksen ja levytöiden vaativimpiin työtehtäviin.

 

Työvälinemestarin erikoisammattitutkinto

Kone-, metalli- ja energiatekniikka

xxx