PKKY - Tekniikan ja liikenteen ala - muu tekniikan ja liikenteen alan koulutus

Muu tekniikan ja liikenteen alan koulutus

Tutkinnon suorittaneet sijoittuvat suuntautumisvaihtoehdon mukaisesti joko turvallisuus-, tuotanto-, kunnossapito- tai tuotekehitystehtäviin.

Työpaikat sijaitsevat teollisuudessa ja alan yrityksissä.


Tutkinto
Paikkakunta
Kenelle?
 
 

Ammatillinen perustutkinto

 

Turvallisuusvalvoja

Muu tekniikka ja liikenne

Turvallisuusvalvoja työskentelee vaihtelevissa tehtävissä vastaanottopalveluissa, teknisten turvallisuusjärjestelmien toteutuksessa ...

Ammattitutkinto

 

Kunnossapidon ammattitutkinto

Muu tekniikka ja liikenne

Kunnossapitoasentaja työskentelee automaatio-, sähkö- tai mekaanisen kunnossapidon tehtävissä teollisuudessa ja kunnossapitoyrityksissä.

 

Vartijan ammattitutkinto

Muu tekniikka ja liikenne

Vartijan ammattitutkinto antaa valmiudet toimia vartijan tehtävissä vartioimisliikkeissä, kaupan alalla ja teollisuudessa. Saat perustietoja mm. vartijan tehtävistä ja niiden suorittamisesta sekä vartijan oikeuksista ja velvollisuuksista.

Erikoisammattitutkinto

 

Tekniikan erikoisammattitutkinto

Muu tekniikka ja liikenne

Tekniikan erikoisammattitutkinto on tarkoitettu työnjohto-, esimies- ja asiantuntijatehtävissä toimiville tai niihin omassa organisaatiossaan siirtyville henkilöille, jotka haluavat vahvistaa omaa ammatillista osaamistaan ja parantaa esimiesvalmiuksiaan.

 

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto

Muu tekniikka ja liikenne

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto antaa sinulle työkaluja ja mahdollisuuden kehittää liiketoiminta-osaamista, kykyä tuotteistaa palveluita ja tuotteita sekä markkinoida niitä kannattavasti asiakkaille.

 

Turvallisuusvalvoja toimii vartioimisliikkeen vastaavan hoitajan tai esimiehen tehtävissä, turvallisuuspäällikön, turvallisuusasiantuntijan, suojelujohtajan ja yrityksen turvallisuudesta vastaavan henkilön tehtävissä.