Skip Navigation LinksEtusivu > Hakijalle > Opiskelu > PKKY - Opintopolkuja

Taitaja -ammattitaitokilpailutoimintaa, yrittäjyyttä, kansainvälisyyttä ja/tai urheiluvalmennusta osana opintoja?

Taitajapolku PKKY - Opintopolkuja

Taitajapolkuun sisältyvien opintojen aikana tutustut ammattitaitokilpailutoimintaan ja suoritat Huippuosaajaksi valmentautumisen tutkinnon osan. Taitajapolun valinneena osallistut oppilaitoskohtaisiin Taitaja -karsintoihin, joista valitaan osallistujat Taitaja SM-semifinaalikilpailuihin. Semifinaalikilpailujen kautta sinun on mahdollista päästä valtakunnalliseen, vuosittain järjestettävään loppukilpailuun ja sitä kautta jopa Suomen edustajaksi kansainvälisiin EuroSkills ja WorldSkills -kilpailuihin. Lisätietoa ammattitaitokilpailutoiminnasta http://www.skillsfinland.fi/

Yrittäjyyspolku

Yrittäjyyspolun kautta voit suorittaa opintoja yrittäjämäisesti esim. osallistumalla työelämän projekteihin, perustamalla yksin tai yhdessä muiden kanssa Nuori Yrittäjä-yrityksen, jonka kautta voit suorittaa tutkinnon osia ja työssäoppimista yritystoiminnan laajuudesta riippuen. Voit jatkaa NY-yrityksen toimintaa valmistumisen ja/tai lukuvuoden jälkeen niin halutessasi. Halukkaille opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus myös suorittaa tutkinnon osia yrittäjän ammattitutkinnosta. Lisäksi opiskelijoilla on mahdollisuus perustaa osuuskuntia.

Kansainvälinen polku 

Kansainvälisyydestä kiinnostuneena voit valita kieli- ja kansainvälisyysopintoja tai suorittaa työssäoppimista kansainvälisessä työympäristössä joko kotimaassa tai ulkomailla. Voit vahvistaa kielitaitoasi myös siten, että toimit kv-tuutorina oppilaitoksen kv-opiskelijoille.

Kahden tutkinnon polku ja jatko-opintopolku

Voit suorittaa ammatillisen perustutkinnon lisäksi samanaikaisesti ylioppilastutkinnon (kahden tutkinnon polku). Opiskelemalla yhteisiä tutkinnon osia normaalia enemmän voit vahvistaa äidinkielen, vieraiden kielten ja/tai matemaattis-luonnontieteellisten aineiden osaamista sekä yleisiä opintovalmiuksia.
Opiskelu ei lopu koskaan - ammatillisia jatko-opintoja voit suorittaa työelämässä ollessasi suorittamalla ammattitutkinnon ja sen jälkeen erikoisammattitutkinnon.

Väyläopinnot

Opiskellessasi ammatillista perustutkintoa, voit samaan aikaan suorittaa ammattikorkeakouluopintoja. Väyläopinnot lyhentävät opiskeluaikaasi ammattikorkeakoulussa,  jos jatkat siellä myöhemmin varsinaisena opiskelijana. Väyläopintoina voit opiskella ammattikorkeakouluun valmentavia sekä ammattikorkeakoulututkintoon kuuluvia opintoja. Opintoja voit suorittaa joko osallistumalla opintojaksoille tai amk+ -näytöillä. Väyläopiskelijana saat kaikista suorittamistasi opinnoista todistuksen Karelia-ammattikorkeakoululta, mutta samalla kertyvät myös ammatillisen puolen opintopisteesi eli saat opinnoistasi kaksinkertaisen hyödyn.
Lue lisää http://www.vaylaopinnot.fi/.

Urheiluvalmennus

Aktiivisesti urheilevana sinulla on mahdollisuus hakea Joensuun Urheiluakatemiaan, missä tuetaan sekä aktiiviurheilua että opiskelua. Urheiluvalmennuksesta saadut osaamispisteet voi sisällyttää ammatillisen perustutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin. Katso lisätietoja!

Laajennettu työssäoppimis- ja ammattipolku

Laajennetussa työssäoppimispolussa voit opiskella ja kehittää osaamistasi työpaikoilla normaalia enemmän. Laajennettua ammattipolkua seuraamalla voit parantaa työllistymismahdollisuuksiasi suorittamalla kahden osaamisalan opintoja osana ammatillista perustutkintoasi.

Lisätietoa koulutukseen hakeutumisesta.