Skip Navigation LinksEtusivu > Hakijalle > Opiskelu > Kaksoistutkinto

KaksoistutkintoPKKY - Kaksoistutkinto

Ammatillinen tutkinto ja ylioppilastutkinto

Ammattiin opiskelevalla on mahdollisuus suorittaa ammatillisen perustutkinnon ohella ylioppilastutkintoon tähtääviä lukio-opintoja ja osallistua ylioppilaskirjoituksiin. Kaksoistutkinnossa ei suoriteta koko lukion oppimäärää vaan siinä tähdätään enimmäkseen niiden oppiaineiden opiskeluun, mitä aiotaan kirjoittaa ylioppilaskirjoituksissa. Lukiossa suoritetut kurssit korvaavat osan ammatilliseen perustutkintoon kuuluvista kursseista.

Kaksoistutkinto sopii hyvin opiskelijalle, jota kiinnostavat lukiotavoitteiset opinnot ja yleissivistys ammatillisen osaamisen lisäksi. Myös jatko-opintoihin tähtääville on hyötyä kaksoistutkinnosta. Joillekin jatko-opintoaloille lukion määrätyt kurssit ovat suositeltuja pääsykokeisiin valmistautumiseen.

Kahden tutkinnon suorittaminen vaatii opiskelijalta sitoutumista. Opinnoissa vuorottelevat ammatilliset ja lukiojaksot. Joitakin kursseja voidaan lisäksi opiskella iltalukiossa. Opiskelu vaatii itsekuria ja säännöllistä opiskelua. Vastineeksi opinnoissa jaksaa paremmin, kun huolehtii riittävästi omasta vapaa-ajasta, virikkeistä ja levosta. Valmistuessaan opiskelija saa ammatillisen päättötodistuksen ja ylioppilas-tutkintotodistuksen.

Kaksoistutkinto-opiskelijaksi ilmoittaudutaan opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä tai opintojen alkaessa.

YO-tutkinto

Kaksoistutkinnossa opiskellaan lukiotavoitteiden mukaisesti äidinkielen, ruotsin, englannin, matematiikan ja/tai reaaliaineen kursseja. Ylioppilastutkinnossa äidinkielen koe on kaikille pakollinen. Tämän lisäksi opiskelija valitsee vähintään kolme muuta koetta ylioppilaskirjoituksiin. Tutkintoon tulee sisältyä vähintään yksi pitkän oppimäärän koe (A-taso), joka tarkoittaa pitkää matematiikkaa tai vierasta kieltä. Kahta tutkintoa suorittavien ylioppilastutkinto voi muodostua seuraavista vaihtoehdoista:
* äidinkieli
* englanti
* ruotsi
* matematiikka (lyhyt tai pitkä oppimäärä)

Ruotsi, englanti tai matematiikka on mahdollista korvata reaaliaineella.  ​

Lue lisää kaksoistutkinnon käytänteistä Joensuussa.