Skip Navigation LinksEtusivu > Hakijalle > Opiskelu > Opintojen rahoitus

​Opintotuki

Opintotuki koostuu opintorahasta, asumislisästä ja valtion takaamasta opintolainasta. Opintoraha voidaan myöntää  sitä seuraavan kuukauden alusta, jona opiskelija täyttää 17 vuotta. Jos opiskelija saa lapsilisää, voidaan kuitenkin myöntää asumislisä sekä opintolainan valtiontakaus siinä tapauksessa, että opiskelija on taloudellisen tuen tarpeessa ja asuu muualla kuin huoltajien luona. Opintorahan suuruus määräytyy iän, siviilisäädyn ja asumismuodon mukaan. Alle 20-vuotiaan vanhempien tulot vaikuttavat opintorahan määrään.

Rakennusala_paa.jpgAsumislisää voi hakea opiskelijat, jotka asuvat vuokralla. Alle 18-vuotiailla vanhempien tulot vaikuttavat asumislisään. Myös samassa taloudessa asuvan puolison tulot vaikuttavat asumislisään. Myös työssäoppimisajalle voi hakea asumislisää, mikäli mikäli opiskelja joutuu vuokraamaan asunnon työssäoppimisen takia.

Opintotuki myönnetään aikaisintaan hakemiskuukaudesta lukien. Nopeinta on asioida verkossa Kelan asiointipalvelussa. Opintotuki voi palauttaa opintotoimistoon, josta se toimitetaan Kelalle käsiteltäväksi.

Opintotuen hakemisen jälkeen tapahtuneista asumiseen, opiskeluun tai tuloihin liittyvistä muutoksista tulee ilmoittaa Kelalle opintotuen muutoshakulomakkeella. Tuki myös peruutetaan esimerkiksi opintojen keskeytyessä.

Koulumatkatuki

Jos päivittäinen yhdensuuntainen koulumatka on vähintään 10 kilometriä ja koulumatkan kustannukset yli 54€ kuukaudessa, voidaan opiskelijalle myöntää koulumatkatukea. Koulumatkatukea voi hakea myös työssäoppimisajalle. Ensisijaisesti koulumatkatukea myönnetään matkoihin julkisessa liikenteessä enintään lukuvuodeksi kerrallaan. Tuki myönnetään aikaisintaan hakemiskuukautta edeltävän kuukauden alusta. Kelan koulumatkatukihakemus toimitetaan opintotoimistoon.

Lisätietoja opintotukietuuksista Kelalta ja opintotoimisto@pkky.fi, puh. 013 244 2220. Katso myös Kelan usein kysytyt kysymykset.