Skip Navigation LinksEtusivu > Hakijalle > Opiskelu > Opintojen rahoitus

​Opintotuki

Kelan myöntämän opintotuen tarkoitus on turvata opiskelijan toimeentuloa opiskelun ajan. Tuki muodostuu opintorahasta ja opintolainan valtiontakauksesta. Opintotuen voi saada sellaisilta kalenterikuukausilta, joissa on vähintään 18 opiskeluaikaan kuuluvaa päivää.

Koska opintotuen myöntäminen ja maksaminen edellyttävät, että opiskelija edistyy opinnoissaan, oppilaitos ilmoittaa Kelalle mm. opiskelun keskeytykset tai vähäiset opintosuoritukset. Myös opiskelija itse on velvollinen ilmoittamaan kaikki olosuhdemuutokset Kelalle. Perusteettomasti maksettu opintotuki viivästyskorkoineen voidaan periä opiskelijalta takaisin jälkikäteen.

Neuvoja opintotukietuuksiin saa opintotoimistosta, Kelan palvelunumerosta 020 692 209, netistä www.kela.fi/opintotuki. Lisätietoja myös Facebooksissa www.facebook.com/opintotuki

Rakennusala_paa.jpg

Opintotuki myönnetään aikaisintaan hakemiskuukaudesta lukien. Nopeinta on asioida verkossa Kelan asiointipalvelussa. Opintotuki voi palauttaa opintotoimistoon, josta se toimitetaan Kelalle käsiteltäväksi.

Opintotuen hakemisen jälkeen tapahtuneista opiskeluun tai tuloihin liittyvistä muutoksista tulee ilmoittaa Kelalle opintotuen muutoshakulomakkeella. Tuki myös peruutetaan esimerkiksi opintojen keskeytyessä.

Koulumatkatuki

Jos päivittäinen yhdensuuntainen koulumatka on vähintään 10 kilometriä ja koulumatkan kustannukset yli 54€ kuukaudessa, voidaan opiskelijalle myöntää koulumatkatukea. Koulumatkatukea voi hakea myös työssäoppimisajalle. Ensisijaisesti koulumatkatukea myönnetään matkoihin julkisessa liikenteessä enintään lukuvuodeksi kerrallaan. Tuki myönnetään aikaisintaan hakemiskuukautta edeltävän kuukauden alusta. Kelan koulumatkatukihakemus toimitetaan opintotoimistoon.

Lisätietoja opintotukietuuksista Kelalta ja opintotoimisto@pkky.fi, puh. 013 244 2220. Katso myös Kelan usein kysytyt kysymykset.