Skip Navigation LinksEtusivu > Hakijalle > Opiskelu > Opintojen sisältö

Opintojen sisältö                                                 

Ammatillisen perustutkinto koostuu ammatillisista, yhteisistä ja vapaasti valittavista tutkinnon osista.

ammatillinen perustutkinto2015.jpg

​Valinnaisuus

Opintojen perusrunko on tutkinnon opetussuunnitelman mukainen, mutta oman opiskelusuunnitelman sisältöön voi vaikuttaa valinnoilla. Jokaisen opiskelijan kanssa tehdään yksilöllinen suunnitelma opintojen suorittamisesta heti opintojen alkuvaiheessa. Yksilöllisyys muodostuu mm. valinnaisista opinnoista ja niiden suorittamistavoista, työssäoppimisen määrästä sekä osaamisen tunnustamisesta, joka voi lyhentää opiskeluaikaa. Opintojen aikana voi valita mm. koulujen omia ammatillisia opintoja, kieliopintoja, verkko-opintoja tai lukio-opintoja.

TOP

Kaikkiin ammatillisiin perustutkintoihin sisältyy työssäoppimista, joka on työpaikalla aidossa ympäristössä tapahtuvaa suunniteltua, tavoitteellista ja ohjattua opiskelua. Työssäoppimisen aikana opitaan alan työtehtäviä työpaikalla ja samalla tutustutaan työelämän pelisääntöihin. Työssäoppimispaikassa opiskelijaa ohjaa työpaikkaohjaaja, joka on alansa ammattilainen. Tutkinto sisältää vähintään 30 osaamispistettä työssäoppimisen kautta hankittua osaamista.

Näytöt

Ammatillisiin opintoihin sisältyy ammattiosaamisen näyttöjä, jotka useimmiten annetaan työssäoppimisten yhteydessä tai muissa käytännön tilanteissa. Näytöt ovat osa oppimista ja niillä osoitetaan ja arvioidaan ammatillista osaamista. Ammattiosaamisen näytöistä annetaan erillinen todistus, joka yhdessä päättötodistuksen kanssa muodostaa tutkintotodistuksen.

Opintopolut

Tutustu opintopolkuihin

Muita huomioita

Netiketti, hyvän käytöksen ohjeet netissä
Verkonkäytönsäännöt, PKKY:n tietokonejärjestelmien ja tietoverkon käytön säännöt

Kyselyt | Netiketti | Verkonkäytönsäännöt