Skip Navigation LinksEtusivu > Hakijalle > Opiskelu > Opintojen suunnittelu

​Opintojen suunnittelu

HOPS

Opintojen alkuvaiheessa ryhmänohjaajat ja opinto-ohjaajat esittelevät alakohtaiset opetussuunnitelmat, opintojen rakenteen ja tavoitteet. Lisäksi tiedotetaan osaamisen tunnustamisen periaatteista sekä valintojen mahdollisuuksista.

HOPS eli henkilökohtainen opiskelusuunnitelma laaditaan opintojen alkuvaiheessa ryhmänohjaajan kanssa. HOPS:in tavoitteena on auttaa opiskelijaa ymmärtämään oman tutkinnon rakenne sekä helpottaa opintojen etenemisen seuraamista.

HOPS-keskustelussa opiskelija ja ryhmänohjaaja laativat opiskelutavoitteita ja suunnitelman opintojen kulusta huomioiden opiskelijan aiemmin hankitun osaamisen. HOPS:ia täydennetään koko opintojen ajan, ja keskustelujen yhteydessä käydään läpi mahdolliset keskeneräiset opinnot, niiden suorittamisaikataulu sekä mahdolliset opiskelijalle tarjotut tukitoimet.

Erityinen tuki ja HOJKS

Opintojen aikana voi tulla eteen tilanteita, jolloin opinnot ovat vaikeita. Tilapäisissä vaikeuksissa on mahdollisuus saada tukiopetusta. Tukiopetuksen tarvetta arvioidaan aina yhdessä opettajan kanssa.

Vaikeuksien taustalla voi olla myös oppimisvaikeudet, joihin tarvitaan erityistä tukea. Riittävän ja pitkäaikaisen tuen varmistamiseksi opiskelija nimetään tarvittaessa erityisopiskelijaksi.

Erityisopiskelijat ovat etuopiskelijoita ja heille järjestetään ennalta sovittuja tukitoimia: tukiopetusta, vaihtoehtoisia opiskelun muotoja kuten tehtävien palauttamista osissa, lisäaikaa koetilanteisiin tai suullisia kuulusteluja sekä laajennettua työssäoppimista. Erityistä tukea tarvitsevat opiskelevat tavallisissa ryhmissä.

Erityisopiskelijoille tehdään HOJKS eli henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma, jonka toteutumista seurataan opintojen ajan.

Opintopolut

Tutustu erilaisiin opintopolkuihin!