Skip Navigation LinksEtusivu > Hakijalle > Opo-info > Nivelvaiheen yhteistyö

Nivelvaiheen yhteistyö

Nivelvaiheen yhteistyö tukee opintojen aloittamista. Tiedot opiskelijan opiskeluun liittyvistä asioista, vahvuuksista tai tuen tarpeista tukevat opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatimista ja mahdollista erityisopetuksen tarpeen arviointia.

Peruskoulut ja muut oppilaitokset voivat toimittaa eteenpäin näitä tietoja opiskelijan ja alaikäisen kohdalla hänen huoltajansa suostumuksella. Vastaavasti myös muut ohjaavat tahot, kuten esimerkiksi työpajat tai etsivä nuorisotyö, voivat toimittaa näitä tietoja.

Tietojen siirrossa pyydämme teitä käyttämään tiedonsiirtolomaketta. Lomake täytetään yhdessä hakijan kanssa.
Lomakkeen oheen on tärkeää liittää mahdolliset oppimissuunnitelmat tai henkilökohtaiset opetuksen järjestämistä koskevat asiakirjat (HOJKS).  Tietojen siirron tarkoituksena on helpottaa opiskelijan opiskelujen aloittamista ja auttaa opiskelujen etenemisessä. Tiedot ovat salassapitosäännösten alaisia.

Lomake toimitetaan osoitteeseen:

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
opintotoimisto, Otsola I-talo
PL 70
80101 Joensuu

Tarvittaessa voitte olla yhteydessä myös oppilaitoksen opinto-ohjaajiin, erityisopettajiin sekä kuraattoreihin.

Suotavaa on, että niveltiedot toimitetaan oppilaitokseen heti opiskelupaikan varmistettua, jotta opiskeluhuoltohenkilöstö ennättää paneutua niihin ajoissa ja ennen syksyisin järjestettäviä nivelpalavereja perusasteen kanssa.

Lainsäädännöllinen peruste:
Perusopetuslain (628/1998) 40§ mukaan jos alle 18-vuotias oppilas siirtyy toisen koulutuksen järjestäjän perusopetuslain, lukiolain, ammatillisesta peruskoulutuksesta tai aikuiskoulutusta annetun lain mukaiseen koulutukseen tai toimintaan, aikaisemman koulutuksen järjestäjän tulee salassapitosäännösten estämättä viipymättä toimitettava opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot (esim. tieto tehostetusta tuen saamisesta) uudelle koulutuksen järjestäjälle.