Skip Navigation LinksEtusivu > Hakijalle > Oppisopimuskoulutus > PKKY - Oppisopimustietoa opiskelijalle

​​Kenelle?

Olet vähintään 15-vuotias, kiinnostunut ja motivoitunut opiskelemaan ja työnantaja on halukas kouluttamaan. Jos olet itse yrittäjä, niin voit solmia ns. yrittäjän oppisopimuksen, jos toinen yrittäjä toimii sinulle mentorina.

Missä?

Oppisopimus on pääosin työpaikalla käytännön työtehtävissä tapahtuvaa koulutusta, jota täydennetään tietopuolisilla opinnoilla.

Hakeminen

Opiskelija hakee työnantajan tai työnantaja hakee opiskelijan/työntekijän.

Milloin?

Oppisopimuksen voi solmia alkamaan milloin tahansa.

Aloitus

Ota yhteys Pohjois-Karjalan aikuisopistoon, kun työnantaja on löytynyt . Katso Yhteystiedot

Opiskeluaika

Oppisopimusaika on yksilöllinen ja jokaiselle laaditaan henkilökohtainen opiskeluohjelma.

Vastuu

Työnantajalla on pääkoulutusvastuu. Opiskelijalla on vastuu opinnoista (työssä oppiminen ja tietopuolinen opiskelu). Ohjaus- ja opastusvastuu on ammattinsa osaavalla työpaikkakouluttajalla. Opiskelijan työkuvan on oltava näyttötutkinnon sisältöä vastaava.

Rahoitus

Oppisopimuskoulutus maksaa tietopuoliset opinnot ja tutkintotilaisuudet. Jos työnantaja ei maksa tietopuolisten opintojen päiviltä palkkaa, niin oppisopimuskeskus maksaa opintososiaalisina etuina päivärahaa 15 € ja perheelliselle perheavustusta 17 €/päivä. Lisäksi majoittumiskorvausta 8 €/opetuspäivä ja matkakustannukset (yli 10 km) halvimman matkataksan mukaisesti.

 • Koulutuskorvaus (xx  €/kk)  työnantajalle maksetaan sopimuksen mukaisesti.
 • Mahdollisen palkkatuen työnantajalle maksaa TE-toimisto.
 • Työnantaja maksaa vähintään alan työehtosopimuksen mukaisen palkan.
 • Opiskelijalta perittävä tutkintomaksu on 58 €.
 • Ammatillisessa kuntoutuksessa rahoittajana toimii myös KELA tai vakuutusyhtiö.

Sopimus

Oppisopimus perustuu työsopimukseen tai virkasuhteeseen, jossa noudatetaan työ- ja virkasuhde-ehtoja.

Työaika

Työaika on vähintään 25 tuntia viikossa tutkintoa vastaavissa työtehtävissä.

Tutkinto

Vaadittava ammattitaito osoitetaan tutkintosuoriotuksina omalla työpaikalla.

Tavoite

Oppisopimus valmentaa perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkintoon tai se voi olla ammatillista täydennyskoulutusta.

Tunnustus

Opiskelija saa tutkintotodistuksen hyväksytystä ammattitaidosta.

Stipendi

Tutkinnon suorittajalla on mahdollisuus tietyin edellytyksin saada ammattitutkintostipendi. Kts www.koulutusrahasto.fi

Miksi oppisopimus?

 • edullinen tapa kouluttautua
 • helppo ja edullinen tapa pitää ammattitaito ajan tasalla
 • saa palkkaa, rahaa opiskelusta
 • opintososiaaliset edut (päiväraha, perheavustus, matka- ja majoittumiskorvausta)
 • ammattitutkintostipendi
 • käytännön työkokemusta kertyy koko opiskelun ajalta
 • saa virallisen tunnustuksen, todistuksen osaamisesta
 • saa itse vaikuttaa opiskelupaikan valintaan
 • työn, käytännön ja teoriatiedon välitön yhdistäminen todellisissa tehtävissä motivoi opiskelemaan
 • suoritettu tutkinto antaa usein vakituisen työsuhteen