Skip Navigation LinksEtusivu > Hakijalle > Oppisopimuskoulutus > PKKY - oppisopimus - tietoa työnantajalle

​Milloin?

Ammatillinen koulutus oppisopimuksella, kun

 • uuden henkilöstön rekrytointi
 • nykyisen henkilöstön uudelleen koulutus
 • nykyisen henkilöstön lisäkoulutus
 • yritystoiminnan siirtäminen uudelle omistajalle

Mitä?

Oppisopimus on pääosin työpaikalla käytännön työtehtävissä tapahtuvaa koulutusta, jota täydennetään tietopuolisilla opinnoilla.

Kenelle?

Rekisteröitynyt työnantaja / yritys / yrittäjä, joka on ennakkoperintärekisterissä

Sopimus

Oppisopimus perustuu työsopimukseen tai virkasuhteeseen. Yrittäjänä toimiva henkilö voi solmia ns. yrittäjän oppisopimuksen, jos toinen yrittäjä toimii hänelle mentorina.

Aloitus

Kun opiskelija ja työnantaja ovat löytäneet toisensa, otetaan yhteys oppisopimuskeskukseen. Katso Yhteystiedot

Rahoitus

Oppisopimuskoulutus maksaa

 • koulutuskorvausta työnantajalle
 • tietopuolisen koulutuksen
 • tutkintotilaisuudet
 • opiskelijalle: päiväraha, perheavustus, majoittumiskorvaus, matkakustannuksia

Työnantaja maksaa

 • vähintään työehtosopimuksen mukaisen palkan
 • normaalit palkan sivukustannukset

Muuta rahoitusta

 • mahdollinen palkkatuki työnantajalle TE-toimistosta (työtön työnhakija)
 • KELA:n tai vakuutusyhtiön rahoitus ammatillisessa kuntoutuksessa

Opiskeluaika

Oppisopimusaika on yksilöllinen ja jokaiselle opiskelijalle/työpaikalle laaditaan henkilökohtainen opiskeluohjelma.

Vastuu

Työnantajalla on pääkoulutusvastuu. Opiskelijalla on vastuu opinnoista (työssä oppiminen ja tietopuolinen opiskelu). Ohjaus- ja opastusvastuu on ammattinsa osaavalla työpaikkakouluttajalla. Opiskelijan työkuvan on oltava näyttötutkinnon sisältöä vastaava.

Työaika

Työaika oppisopimusopiskelijalla on vähintään 25 tuntia viikossa tutkintoa vastaavissa työtehtävissä.

Miksi oppisopimus?

 • työntekijä on sitoutunut työhön ja itsensä kehittämiseen
 • käytäntö ja teoriatieto nivotaan työpaikan tehtäviin
 • koulutuksen kautta tulee koko työyhteisöön uutta tietoa
 • opiskelija kannustaa muitakin työntekijöitä työyhteisössä kehittämään itseään
 • oppisopimus tarjoaa valmiin kouluttamismallin
 • oppisopimuskoulutus on taloudellisesti tuettua (koulutuskorvaus ja palkkatuki?)
 • tutkinnon suorittanut henkilökunta on osoitus asiakkaille yrityksen ammatillisesta osaamisesta ja pätevyydestä
 • työnantaja voi vaikuttaa koulutuksen sisältöön
 • moniosaaja on yrityksen voimavara
 • työpaikkakouluttajalle annetaan opastusta tehtävään (työpaikkakouluttajakoulutus)