Skip Navigation LinksEtusivu > Hakijalle > Oppisopimuskoulutus > Usein kysytyt kysymykset

​Omaehtoinen haku

Kuinka oppisopimukseen hakeudutaan?

Etsitään itse koulutukseen sopiva työpaikka tai työnantaja hakee tehtävään sopivan tekijän opiskelijaksi

Onko oppisopimukseen valtakunnallista hakumenettelyä?

Ei ole. Oppisopimuspaikkoja voi etsiä myös te-toimiston mol.fi-sivustoilta.

Miten oppisopimus etenee?

Selvitetään koulutusedellytykset, solmitaan oppisopimus, opitaan työssä ja tietopuolisissa opinnoissa, suoritetaan tutkintotilaisuudet, kts. Oppisopimuskaavio

Mitkä ovat oppisopimuskoulutuksen edellytykset?

Työ- tai virkasuhde, halua opiskella sekä kehittää ammatillisesti itseään.  Lisäksi vaaditaan oma-aloitteisuutta, itseohjautuvuutta, koulutukseen sitoutunutta työnantajaa,  tutkinnon sisällön mukaisia työtehtäviä ja työpaikkakouluttajaa työpaikalla.

Soveltuvatko kaikki työpaikat oppisopimukseen?

Pohjois-Karjalan aikuisopisto varmistaa työpaikan sopivuuden ennen oppisopimuksen solmimista.

Onko oppisopimuskoulutuksessa valmiita oppisopimuspaikkoja?

Ei ole

Onko työnantajan ”pakko työllistää” oppisopimuksen jälkeen?

Ei

Kuka valitsee opiskelijan oppisopimukseen?

Ensisijaisesti työnantaja

Voiko samalla työnantajalla olla useampi opiskelija?

Kyllä

Onko oltava työtön, jotta pääsee oppisopimukseen?

Ei

Voiko yrittäjä opiskella oppisopimuskoulutuksella?

Kyllä

Voinko opiskella useamman tutkinnon oppisopimuksella?

Kyllä

Voiko oppisopimuksessa  samanaikaisesti opiskella ammattikoulussa tai ammattikorkeakoulussa?

Ei voi

Mihin otan yhteyttä, jos saan oppisopimuspaikan?

Pohjois-Karjalan aikuisopistoon alan koulutustarkastajaan tai opintotoimistoon.

Oppisopimuksen aloitus on joustavaa

Voidaanko perheenjäsen työllistää oppisopimuksella?

Kyllä

Onko osa-aikaisessa työssä mahdollista opiskella oppisopimuksella?

Työajan oltava tutkinnon mukaisissa työtehtävissä vähintään 25 tuntia viikossa.

Mitä oppisopimuksella voi opiskella?

Ns. toisen asteen perus- ammatti- ja erikoisammattitutkintoja, myös ammatillinen täydennyskoulutus mahdollinen

Milloin oppisopimuksen voi aloittaa?

Milloin vain

Voidaanko oppilaitoksessa aloitettu tutkinto suorittaa loppuun oppisopimuksella?

Kyllä

Kuinka kauan oppisopimus kestää?

Oppiaika on yksilöllinen, keskimäärin 2 vuotta

Huomioidaanko aikaisemmat opinnot ?

Kyllä, henkilökohtaisessa opiskeluohjelmassa

Olenko liian vanha oppisopimukseen?

Oltava vähintään 15-vuotias ja oppivelvollisuus suoritettu

Teoria täydentää käytäntöä

Antaako oppisopimuksella suoritettu tutkinto jatko-opintokelpoisuuden?

Kyllä > perus-,  ammatti- ja erikoisammatutkinto antavat kelpoisuuden korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin ja yleisen kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin.

Kenellä on pääkoulutusvastuu oppisopimuksessa?

Työnantajalla ja työpaikkakouluttajalla

Voiko oppisopimuspaikkaa vaihtaa kesken kaiken?

Kyllä voi

Missä tietopuoliset opinnot järjestetään?

Oppilaitoksissa ympäri Suomen

Mikä on teorian ja käytännön suhde?

Useissa tapauksissa tietopuolisia opintoja on 1-3 pv kuukaudessa, karkeasti ottaen oppiajasta on 80% työssä oppimista.

Onko kesäaikaan opintoja?

Yleensä ei ole

Taloudellisesti tuettua opiskelua

Kuuluuko oppisopimusopiskelijalle lomat?

Kyllä, vuosilomalain mukaisesti

Millaista palkkaa työnantaja maksaa oppisopimuksen aikana?

Vähintään alan työehtosopimuksen mukaisesti

Mitä tukea työnantaja saa?

Koulutuskorvausta ja mahdollisesti palkkatukea, kun opiskelijaksi hakeva on työtön työnhakija

Paljonko työnantaja saa koulutuskorvausta?

Määrä sovitaan aina erikseen

Mitä avustuksia saa tietopuolisen koulutuksen ajalta?

Työnantaja maksaa palkan tai Pohjois-Karjalan aikuisopisto maksaa opiskelupäivältä päivärahan (15 €) ja perheavustusta (17 €).

Maksaako opiskelija itse majoituskulut, jos tietopuolinen koulutus on kotipaikkakunnan ulkopuolella?

Pohjois-Karjalan aikuisopisto maksaa osan majoituskuluista laskutuksen perusteella.

Onko ammatillinen kuntoutus oppisopimuksella mahdollista?

On > KELAn tai Vakuutusyhtiön päätöksellä

Mitä koulutus maksaa opiskelijalle?

Näyttötutkintomaksu (58 €) ja mahdollisesti jonkin verran oppimateriaalikustannuksia

Kuka hankkii tietopuolisten opintojen ja näyttötutkinnon järjestäjän?

Pohjois-Karjalan aikuisopisto

Saako matkakorvausta?

Kyllä, tietopuolisen koulutuksen jaksolta meno-paluu halvimman matkustustaksan mukaisesti (linja-auto/juna)

Saako oppisopimusopiskelija opiskelija-alennukset?

Ei saa