Skip Navigation LinksEtusivu > Kehittämistoiminta > Päättyneet hankkeet > Aikuiskoulutuksen tiedotus-, neuvonta- ja ohjauspalvelut -mallin tuotteistaminen Pohjois-Karjalassa

Ajankohta: 8.11.2006 - 31.7.2008

Aikuiskoulutuksen tiedotus-, neuvonta- ja ohjauspalvelut -mallin tuotteistaminen Pohjois-Karjalassa 

Pohjois-Karjalan aikuiskoulutusorganisaatiot ovat sitoutuneet Pohjois-Karjalan aikuiskoulutuksen alueellisessa toimenpideohjelmassa (AITO) aikuiskoulutuksen maakunnalliseen kehittämiseen. Ohjelman yhtenä painopisteenä on kehittää aikuiskoulutuksen muotoja ja ohjausta sekä luoda ajantasaiset aikuisopiskelijan tiedotus-, neuvonta- ja ohjauspalvelut, jotka keskitetysti palvelevat suurta aikuisväestöä ja erityisesti sitä osaa aikuisväestöstä, joka ei yleensä ole kiinnostunut aikuiskoulutuksesta sekä myös työelämää parhaalla mahdollisella tavalla.
Pohjois-Karjalan aikuiskoulutusorganisaatioiden yhteisen Aikuiskoulutuksen Voima -työryhmän yhteistyön tuloksena Pohjois-Karjalaan on luotu AITO-ohjelman pohjalta Pohjois-Karjalan aikuiskoulutuksen visio 2010. Vision mukaisesti aikuiskoulutustoimijoiden voimakkaalla yhteistyöllä tuotetaan asiakaslähtöisesti monipuolista ja laadukasta elinikäistä oppimista, joka edistää työelämän kehitystä, maakunnan työllisyyttä ja toimivuutta sekä vastaa yksilöiden sivistystarpeisiin. Maakunnan aikuiskoulutuksen yhteistyön suunnittelussa ja toteutuksessa ovat mukana kattavasti myös työelämän eri sidosryhmät.

Aikuiskoulutuksen tiedotus-, neuvonta- ja ohjauspalvelut -mallin tuotteistaminen Pohjois-Karjalassa on opetusministeriön rahoittama hanke, jonka avulla kokonaisvaltaisesti lisätään aikuiskoulutuspalveluiden tunnettuutta ja osuvuutta maakunnan aikuisväestön sekä työ- ja elinkeinoelämän parissa. Asiakaslähtöisentoiminnan vahvistamiseksi aikuiskoulutuksen alueellista yhteistyötä kehitetään rakentamalla maakunnan aikuiskoulutustoimijoiden yhteinen asiakaspalveluverkosto sekä Joensuun ydinkeskustassa toimiva asiakaspalvelupiste tiedotus-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen järjestämiseksi ns. yhden luukun periaatteella.

Toimintamallin tuotteistus tapahtuu Pohjois-Karjalassa pilotti-tyyppisenä toimintana. Kerättyjen kokemusten perusteella hanke mahdollistaa valtakunnallisen toimintamallin luomisen ja käyttöön ottamisen.

Pohjois-Karjalan Aikuisopisto hallinnoi hanketta ja se kestää 30.4.2008 saakka. Jatkorahoitusta haetaan toiminnan vakiinnuttamiseksi.


Aikuiskoulutuksen Voima -yhteyshenkilöt:

asiakaspalvelupäällikkö Sari Turunen
050 303 1375, sari.turunen(ät)pkky.fi

Aikuiskoulutuksen Voima -työryhmä:

Pohjois-Karjalan Aikuisopisto, rehtori Esa Karvinen,
Joensuun seudun kansalaisopisto, rehtori Erkki Martikainen,
Joensuun lyseon lukion aikuislinja, rehtori Veijo Martikainen,
Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, aikuiskoulutusjohtaja Harri Mikkonen,
Joensuun yliopiston täydennyskoulutuskeskus, johtaja Esko Paakkola