Skip Navigation LinksEtusivu > Kehittämistoiminta > Päättyneet hankkeet > Ammattilaisen ympäristöosaamisen kehittäminen
131274_OPH_hankelogo.jpg

Ajankohta: 1.8.2009 - 31.12.2010

TYKE-hanke: Ammattilaisen ympäristöosaamisen kehittäminen


Hankkeen keskeiset tavoitteet ovat

ympäristöasioiden kehittämiseen liittyvän koulutusmallin tuotteistaminen työelämälähtöisesti ja prosessinomaisesti verkkoympäristöä hyödyntäen
työelämälle tehtävien osaamiskartoitusmallien kehittäminen à selvitetään millainen on yritysten ympäristöasioiden hoidon/osaamisen taso ja kehitetään koulutusmalli työelämän tarpeisiin hankkeen avulla pyritään vahvistamaan ympäristöosaamisen näkyvyyttä ammatillisessa aikuiskoulutuksessa tutkintojen perusteiden sisältöjen kehittämisessä, työssä oppimisessa ja tutkintotilaisuuksissa
tavoitteena myös yritysten henkilöstön ympäristöosaamisen laajentaminen yritysjohdon kautta ympäristöosaamisen käytäntöön vienti ja sitä kautta hyöty koko maakuntaan painopistealueina koulutusmallien sisältöjä suunniteltaessa ovat: puhdistuspalveluala, puuala, maatalousala, metsäala sekä majoitus- ja ravitsemisala
koulutusmallin sisällön suunnittelussa otetaan huomioon kestävän toimintatavan periaatteet arkipäivän työelämässä.

Rahoitus

Hanke toteutetaan Opetushallituksen Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän valtionavustuksella (75 %) sekä mukana olevien toimijoiden rahoituksella (25 %).  

Toimijat

Koordinaattori-oppilaitos
Pohjois-Karjalan Aikuisopisto, yhteyshenkilö Teija Martikainen
Partneri-oppilaitokset
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto, yhteyshenkilö Maire Huopalainen
Koulutuskeskus Salpaus, yhteyshenkilö Anu Harlin
Hyria koulutus Oy, yhteyshenkilö Minna Koivuniemi
Etelä-Savon Ammattiopisto, yhteyshenkilö Markku Loippo

Lisätietoja

Pohjois-Karjalan Aikuisopisto
kouluttaja/projektipäällikkö
Teija Martikainen
PL 199, 80101 Joensuu
Kaislakatu 3
p. (013) 244 2297
050 – 372 1188