Skip Navigation LinksEtusivu > Kehittämistoiminta > Päättyneet hankkeet > Elintarvikealan koordinointihanke Pohjois-Karjalassa
eu-maaseutu_x225.jpg

ELY_LA01_Logo_Office_RGB_x225.jpg 

Ajankohta: 1.8.2008 - 31.12.2009

Elintarvikealan koordinointihanke Pohjois-Karjalassa

Hankkeen hallinnoija:

Hankkeen hakijana ja hallinnoijana toimii Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä/Pohjois-Karjalan Aikuisopisto, Joensuu. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu toimii hankkeen yhteisvastuullisena hanketoimijana ja toteuttajana omalla toimijakohtaisella kustannusosuudellaan.

Budjetti: 300.000 euroa, (PKKY/ Aiko 170 000 €, PK AMK 130 000 €)

Kohderyhmä:

Hankkeen tavoite on koko toimialan kehittäminen maakunnallisesti, kaikki alan toimijat huomioiden. Kohderyhmänä ovat maakunnan elintarvikealan ja sitä läheisesti sivuavien matkailu- ja hyvinvointi- ja luonnontuotealan yrittäjät ja toimijat.

Tavoitteet:

Hanke vahvistaa elintarvike-, matkailu-, hyvinvointi- ja luonnontuotealan yrittäjien, koulutus- ja neuvontaorganisaatioiden sekä hanketoimijoiden osaamista ja verkostoa maakunnallisesti, valtakunnallisesti sekä kansainvälisesti. Hankkeen tavoitteena on myös toimialojen tutkimustiedon kokoaminen ja levittäminen. Tavoitteena on myös yrittäjyyden tukeminen ja yritysten taloudellisten toimintaedellytyksien edistäminen.

Toimenpiteet:

Hanke toteutetaan kaikille avoimena elinkeinojen kehittämishankkeena (toimialoina elintarvikeala ja sitä läheisesti palvelevat matkailu- ja hyvinvointi- ja luonnontuoteala). Toimenpiteet kohdistuvat toimialan kehittämiseen, eivät yksittäisiin yrityksiin.

Toteutetaan verkkopohjainen elintarvikealan osaamispankki/ tietopalvelu hankkeen www-sivuille, johon kootaan asiantuntijapalveluita ja niiden tarjoajia (maakunnallisia, valtakunnallisia ja kansainvälisiä). Palvelupankki on kaikkien käytettävissä.

Kotimaisen ja kansainvälisen tiedon, osaamisen, tutkimustiedon ja asiantuntijuuden välittäminen maakuntaan alan yrittäjille o Palveluntarjoajina mm. asiantuntijat, tutkimuslaitokset. Järjestetään yrittäjille koulutusta palvelupankin käytöstä ja hyödyntämisestä. o toimialan maakunnallisen tapahtuma- ja koulutuskalenterin päivittäminen ja siitä tiedottaminen o osaamispankki jää toimimaan hankkeen päättymisen jälkeen osana Pohjois-Karjalan Aikuisopiston elintarvikepalvelujen toimintaa.
Tiivistetään alueellista elintarvike-, matkailu- ja hyvinvointi- ja luonnontuotealan hankeyhteistyötä.

järjestetään säännöllisiä hanketoimijoiden, rahoittajien, yrittäjien tapaamisia, tiedotetaan hankkeiden toiminnasta ja tapahtumista, tehdään vuosittain hankekoonti maakunnan elintarvike-, matkailu- ja hyvinvointi- ja luonnontuotealan hankkeista
tuodaan tietoa valtakunnallisista ja kansainvälisistä toimialan hankkeista maakuntaan ja tiedotetaan maakunnan hanketoiminnasta valtakunnallisesti ja kansainvälisesti

Tilastointi

maakunnallisten elintarvikealan yritystilastojen päivittäminen vuosittain -> tieto valtakunnalliseen, Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän Ruoka-Suomi – teemaryhmän tietokantaan maakunnan toimialan yritysten tietojen päivittäminen ”Aitoja Makuja”-portaaliin (Ruoka-Suomi – teemaryhmän ylläpitämä) Järjestetään opintomatkoja, asiantuntijavierailuja, tapahtumia -> tietotaidon nostaminen ja benchmarking-toiminta, uudet tuoteideat toimialalle mm. kaikille avoimet yrityssenssit, toimialan kehittämisseminaarit osallistuminen: valtakunnalliset: Elintarvikepäivä 2009, ruokamessut, benchmarking-matkat, kansainväliset tapahtumat, elintarvikealan kansainvälinen yrittäjä- ja kouluttajavaihto jne.
Elintarvikealan ammatillisen koulutuksen osaamisen markkinointi, jakaminen, hyödyntäminen ja kerryttäminen osaamisen siirtäminen toimialalle maakuntaan, työssä oppimispaikkojen organisointi yrittäjille Markkinoidaan maakunnan elintarvikealan tuotteita ja tiedotetaan toiminnasta valtakunnan tasolla ja kansainvälisesti -> paikallisten tuotteiden tunnettuus ja menekki kasvavat, yrittäjille uusia asiakkaita ja yhteistyöverkostoja esim. uudet tuoteinnovaatiot, esim. riista, sienet, marjat, liha, vilja, luonnonsienet, paikallinen ruokaperinne jne.
Välitetään toimialalle hyödynnettäväksi jo olemassa olevaan tutkimustietoa ja toteutetaan elintarvikealan ja sitä läheisesti palvelevien matkailu- ja hyvinvointi- ja luonnontuotealan tutkimuksia ja selvityksiä raaka-aineina mm. riista, liha, kala, vilja, luonnonsienet ja marjat selvitetään useiden tuoteryhmien funktionaalisten komponenttien hyödyntämismahdollisuuksia toimitaan paikallisten raaka-aineiden ja jalosteiden terveydellisiin vaikutuksiin liittyvän tiedon tuottajana ja välittäjänä.
suunnitellaan ja järjestetään kaikille avoimia koulutuksia ja neuvontaa liittyen funktionaalisiin elintarvikkeisiin.  Edistetään tiedonvälityksen ja verkostojen avulla raaka-aineen saatavuutta sekä uusien kiinnostavien elintarvikkeiden tuotannon ja yritysten sijoittumista maakuntaan. Pohjois-Karjalan elintarvikealan koordinaattori on jäsenenä Pohjois-Karjalan maakuntaliiton Elintarvikeryhmässä ja Pohjois-Karjalan aluejäsenenä Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän, Ruoka-Suomi – teemaryhmässä.

Hankkeen valmistelu

Hankkeen valmistelussa on otettu huomioon Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007–2013, Pohjois-Karjalan alueellinen maaseutuohjelma 2007–2013 sekä Joensuun seudun, Keski-Karjalan ja Pielisen Karjalan maaseutuohjelmat. Lisäksi on huomioitu myös Maakuntaohjelma POKAT 2010 ja Pohjois-Karjalan elintarvikealan kehittämisohjelma 2010. Hanke noudattaa Manner-Suomen kehittämisohjelman toimintalinjaa 3 ja toimenpidettä 312.

Lisätietoja

Hanne Leppänen
projektipäällikkö
(013) 244 2384, 050 409 6044
fax (013) 244 2307
Kaislakatu 3, PL 199
80101 JOENSUU
hanne.leppanen(ät)pkky.fi Hannu Mäkelä
projektiasiantuntija
050 523 4354
fax (013) 260 600
Tikkarinne 9
80200 Joensuu
hannu.makela(at)pkamk.fi