ESR_x225.jpg

ELY_LA01_Logo_Office_RGB_x225.jpg 

Ajankohta: 1.8.2009 - 30.11.2011

eOSMO -hanke

eOSMO Ennakoi – Oivalla – Sovella – Mallinna – Ota osaaminen käyttöön


OSAAMISEN HALLINNAN UUDET INNOVAATIOT KEHITTYVIEN
SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TUKENA – HANKE

” Tiedon ja osaamisen johtaminen on strategisten tavoitteiden mukaista, suunnitelmallista tiedon ja osaamisen hallinnan sekä oppimisen prosesseja yhdistävää ja edistävää toimintaa… ” –Kivinen 2008

TAVOITTEET, TOIMENPITEET JA TULOKSET

Kehittämistavoitteena on luoda uusia innovatiivisia ratkaisuja osaamisen hallintaan ja synnyttää osaamisen hallintaa tukevaa alueellista osaamisverkostoyhteistyötä sekä tukea esimiesten ja henkilöstön hyvinvointia. Osaamisen hallintaa ja johtamista kehitetään strategialähtöisesti.
Toimenpiteitä ovat yhteistyökumppaniorganisaatioiden strategisen osaamisen hallinnan kehittämistarpeiden arviointi ja strategisen osaamisen hallinnan kehittäminen valmennuksen ja pilotoinnin tukemana. Hankkeessa kehitetään, arvioidaan ja mallinnetaan tähän liittyviä työvälineitä ja sovelletaan interaktiivisia tietoteknisiä ratkaisuja. Lisäksi kehitetään seniorimestari- ja perehdytysvalmennus – malli, jota pilotoidaan, arvioidaan ja mallinnetaan yhteistyökumppaneiden organisaatioissa. Hankkeen aikana tuotetaan myös osaamisen hallinnan opas osana loppuraporttia ja käynnistetään osaamisverkostoyhteistyötä. Toimenpiteiden toteutuksessa hyödynnetään myös Innopajatyöskentelyä aktiivisesti valmennusten osana.
Kahden vuoden hanketyöskentelyn kehittämistyön tuloksina ovat mm. piloidut organisaatiokohtaiset osaamisen hallinnan mallit ja työvälineet, seniorimestari- ja perehdytysvalmennusmalli, osaamisen hallinnan työvälineet opas ja toimiva osaamisverkostoyhteistyötoimintamalli sekä yksilöllisen ja yhteisöllisen tuen hyvät käytänteet.
Olemmekin nimenneet hankkeen eOSMOksi. ” Ennakoi (ja sovella informaatioteknologiaa), oivalla, sovella, mallinna ja ota osaaminen käyttöön!”

RAHOITUS

Osaamisen hallinnan uudet innovaatiot kehittyvien sosiaali- ja terveyspalveluiden tukena -hankkeen rahoittajina ovat ESR ja Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

HANKKEEN AIKATAULU

1.8.2009 - 30.11.2011

HANKEORGANISAATIO

Hankkeen toteuttavat yhteistyössä Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun (hallinnoija ja päätoteuttaja), Pohjois-Karjalan Aikuisopiston (osatoteuttaja) ja Itä-Suomen yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelu Aducaten (osatoteuttaja), Pohjois-Karjalan sairaanhoidon ja sosiaalipalveluiden kuntayhtymä, Joensuun kaupunki, Heinäveden kunta ja Liperin kunnan yhteistoiminta-alue. Yhteistyökumppaneina toimivat myös Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus ja Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy.

YHTEYSTIEDOT

projektipäällikkö
Katja Väyrynen
050 562 4685

Pohjois-Karjalan Aikuisopisto
Länsikatu 15B34, Tiedepuisto
80100 JOENSUU
etunimi.sukunimi(ät)pkky.fi