Ajankohta: 1.1.2017 - 31.12.2017

ASTE-  Asennetta Tekoihin

Kansallinen rahoittaja

Opetushallitus

Hankkeen kesto

1.1.2017 – 31.12.2017

Hankeverkosto

Invalidisäätiö/Keskuspuiston ammattiopisto, koordinoi

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä
Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos/Kainuun ammattiopisto

Vantaan kaupunki/Sivistystoimi/Vantaan ammattiopisto Varia

Ylä-Savon ammattiopisto

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä

Hankeverkoston tavoitteet

Reformi – Mitä se tarkoittaa alueellisella koulutuksen järjestäjällä. Opiskelijan monipuolisen osaamisen vahvistaminen Liiketalouden ja MaRata-alan tutkinnoissa

Hankkeen toimenpiteet

Oppilaitoksissa toteutettavat koulutustilaisuudet. Sidosryhmille ja työelämäkumppanneille tiedotusta ja materiaalia.
Rakennetaan yhteistyössä Pohjois-Karjalan osuuskaupan henkilöstön kanssa Liiketalouden ja Marata-alan opiskelijoille osaamispolut hyödyntäen muissa tutkinnoissa olevaa osaamista sekä yhteisten tutkinnon osien suorittamista työelämässä. Ohjauksessa käytetään myös digitaalisia välineitä

Hankkeen tulokset

Reformitietoisuuden lisääminen ja toimintatapojen ja asenteiden muutos. Koulutuksessa keskitytään puuttuvan osaamisen hankkimiseen, koulutusajat ovat lyhentyneet, koko yhteisö on oppinut toimimaan entistä paremmin yhdessä. Opiskelijoiden opintopolut rakentuvat sekä yksilön että työnantajan tarpeiden mukaisesti.

Opintopolut rakentuvat työnantajan ja opiskelijan tarpeiden mukaisesti. Opiskelijoilla sellaista osaamista että pystyvät paremmin työllistymään.


Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä (osatoteuttaja)
Hannu Haapalainen
hannu.haapalainen@pkky.fi
p. 050 436 2735