Ajankohta: 1.9.2015 - 31.8.2017

DIG IT

on Erasmus + KA2 hanke, jossa keskitytään innovointia ja hyvien käytäntöjen vaihtoa edistävä yhteistyö. Mukana on viisi oppilaitosta eri puolilta Eurooppaa:

1. North Karelia College Outokumpu, Suomi
2. Agrupamento de Escolas de Mangualde, (Vocational School and Teacher Training Center), Portugali
3. Colegiul Tehnic de Electronical si Telecomunicatii "Gheorghe Marzescu" Iasi, Romania
4. ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE M.PAGANO, Italia
5. 5th Vocational evening School of Thessaloniki, Kreikka

Hankeessa keskitytään työelämän ja koulumaailman yhteistyön kehittämiseen, yrittäjyyskasvatukseen yritysvierailujen ja vierailujen reflektoinnin avulla, koulupudokkuuden ehkäisemiseen, opiskelumotivaation kasvattamiseen, digitaalisten työkalujen hyödyntämiseen ja uusien innovaatisten opetusmenetelmien kartoittamiseen. Erityistavoitteena on parantaa osallistujien avaintaitojen ja -osaamisen tasoa, mukaan lukien muita heikommassa asemassa olevat opiskelijat, sekä edistää heidän työmarkkinatietoutta sekä aktiivista kansalaisuutta, kulttuurien välistä vuoropuhelua, sosiaalista osallisuutta ja yhteisvastuuta.

Hankkeen aikana työskennellään, jokaisessa osallistujamaassa järjestettävässä, viiden päivän mittaisessa työpajassa. Jokaisesta organisaatiosta työpajaan osallistuu kaksi opetushenkilöstön tai opiskelijahuollon edustajaa ja kuusi opiskelijaa eri koulutusaloilta. Työpajojen ohjelma koostuu työpaikkavierailuista ja digitaalisen tarinnankerronnan avulla digitarinan työstämisestä. Opiskelijat valmennetaan työpaikkavierailuihin ja vierailujen anti, oman ammatinvalinnan, oman työelämätietouden reflektointi tapahtuu digitaalisen tarinnankerronnan avulla.

Ensimmäinen työpaja järjestetään Joensuussa ja Outokummussa 26.10 – 30.10. Ensimmäisessä työpajassa opettajat koulutetaan digitaalisen tarinankerronnan periaatteisiin ja opettajat toteuttavat oman digitaalisen tarinansa työpajan aikana järjestettyjen työpaikkavierailujen pohjalta. Kouluttaja toimivat ammattiopisto Outokummun opettajat ja tohtori Pirita Juppi.

Koordinaattori

Merja Karvinen, merja.karvinen@pkky.fi

DIG IT

Erasmus+ KA2 project

Participating organisations:

1. North Karelia College Outokumpu, Suomi
2. Agrupamento de Escolas de Mangualde, (Vocational School and Teacher Training Center), Portugali
3. Colegiul Tehnic de Electronical si Telecomunicatii “Gheorghe Marzescu” Iasi, Romania
4. ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE M.PAGANO, Italia
5. 5th Vocational evening School of Thessaloniki, Kreikka

DIG IT project focuses on cooperation for innovation and exchange of good practices between educators, schools and organizations. The project covers a variety of topics which link to labour market issues, youth unemployment, early school leaving, combating failure in education, entrepreneurial learning, implementing ICT technologies and digital tools and social media into education, enhancing both teachers and students digital competences. DIG IT project specifically targets students and continues the "Repérer-Réparer-Raccrocher" (RRR) Project (2013-2015) aimed to prevent dropout. RRR– project has trained teachers in Finland, Greece, Romania and other countries with innovative teaching and learning methods focused on the theory of multiple intelligences.

The key element of the project is the method of Digital Storytelling, which will be used as a way to reflect and document the workplace visits students, will execute during the transnational workshops. Students will gain knowledge about the labour market skills and entrepreneurship through interviews and discussions with professionals and high profile decision makers in Europe.  The experiences will be shared with Digital Stories. Digital Storytelling combines the art of telling stories with a variety of digital multimedia, such as images, audio, and video. 

Coordinator

Merja Karvinen
merja.karvinen@pkky.fi