Ajankohta: 1.9.2015 - 30.6.2018

Game Brewery - Joensuu.
Pelialan osaamisen, kiihdyttämötoiminnan ja markkinoinnin kehittämisen kansallinen hanke.

Hanke toteutetaan Etelä-Savon ELY -keskuksen osarahoittamana Euroopan sosiaalirahastohankkeena. Hankeaika 1.9.2015 - 30.6.2018.

Hankkeen hallinnoijana toimii Joensuun Tiedepuisto ja hanketta osatoteuttaa Pohjois-Karjalan ammattiopisto Outokumpu.

Hankkeessa kehitetään pelialan vaatimaa osaamista ja koulutuksen laatua käytännön projektitöiden avulla Joensuun Tiedepuiston ylläpitämässä Oasis-pelistudiossa. Studioon valitaan vuosittain opiskelijoita maakunnan oppilaitoksista toteuttamaan peliprojekteja, joiden lähtökohta on kaupallinen. Peliprojektien kautta maakuntaan tuotetaan pelialan käytännönläheistä tuotanto-osaamista ja markkinointiosaamista. Projektin keskiössä ovat maakunnan oppilaitoksista tuotantoihin osallistuvat monialaiset osaajatiimit.

Hankkeen tavoitteet

- Valmentaa maakunnan pelialan opiskelijoita, opettajia, yrittäjiä ja yrittäjiksi aikovia tiimejä
- Kouluttaa projektilähtöisesti maakuntaan lisää pelialan osaajia
- Kouluttaa kansallisella yhteistyöllä maakunnan yrityksiin ja oppilaitoksiin huippuosaajia
- Luoda työelämälähtöisesti maakunnan oppilaitosten kanssa monialaista osaajaverkostoa pelialan vaatimiin tuotantotehtäviin
- Kehittää yrityslähtöisesti pelialan osaamista huomioiden eri kehitysvaiheissa olevien yritysten ja tiimien tarpeet
- Kehittää Oasis pelistudiotoimintaa ja sen avulla projektipohjaisia oppimismalleja sekä yrittäjyyskasvatusta maakunnan oppilaitoksissa
- Kehittää kansallisen yhteistyöverkoston tuella pelialalle soveltuvaa hautomo- ja kiihdyttämötoiminnan mallia yhteistyössä Oasis Startup Centerin ja alueen oppilaitosten kanssa
- Jakaa kansallisella tasolla hyviä käytäntöjä eri kehittäjien ja sidosryhmien välillä
- Kartoittaa ja jakaa tietoa pelialan yrityksille soveltuvista kansainvälisistä ja kotimaisista julkisista ja yksityisistä rahoitusinstrumenteista
- Luoda kansainvälisesti toimiva viestinnällinen konsepti pohjoiskarjalaiselle pelialan yhteisölle,
siihen kuuluville yrityksille ja tiimeille sekä muille sidosryhmille ja organisaatioille

PKKY:n osatavoitteina projektissa ovat:

- Kehittää pelialan osaamista ja koulutusta työelämälähtöisesti
- Tarjota pelialalle räätälöityä valmennusta ja asiantuntijapalveluja
- Lahjakkaimpien graafikoiden ohjaaminen ja jatkokouluttaminen pelialalle
- Osana opintoja annetaan mahdollisuus yrittäjämäiseen toimintaan
- Uusien pelialalle soveltuvien koulutusmallien kokeileminen
- Konsoli- ja PC peleihin soveltuvan peligrafiikan tuottamiseen keskittyminen

Yhteyshenkilö:

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Projektiasiantuntija Mika Vesitie
mika.vesitie@joensuugames.fi
GSM 050 597 8148

Joensuun Tiedepuisto
Projektipäällikkö Veikko Miettinen
veikko.miettinen@tiedepuisto.fi
GSM 050 502 0383

Hallinnoija Joensuun Tiedepuisto