Skip Navigation LinksEtusivu > Kehittämistoiminta > Toteutuksessa olevat hankkeet > Hyvinvoinnin lisääminen hoiva-alalla kulttuuritoiminnan keinoin

 
Vipuvoimaa

   


Euroopan sosiaalirahasto 

Ajankohta: 1.8.2015 - 31.12.2017

KULHO - Hyvinvoinnin lisääminen hoiva-alalla kulttuurimenetelmien keinoin- hanke
(Well-being From Culture)

Hanke toteutetaan Etelä-Savon ELY –keskuksen osarahoittamana Euroopan sosiaalirahastohankkeena. Hankkeen ajankohta 1.8.2015 - 31.12.2017

Hankkeen tavoitteet

- tarjota ja kehittää työvälineitä ja koulutusta, jotta hoitoalan henkilökunta voi hyödyntää omaa kulttuurista osaamistaan ja luovuuttaan työssään asiakkaiden hyväksi.
- juurruttaa uudenlainen sosiokulttuurinen toiminta sosiaali- ja terveydenhuoltoalan arkeen, jota henkilökunta voi toteuttaa yhdessä asiakkaiden kanssa
- reflektoida, todentaa ja tuoda näkyväksi sosiokulttuurisen toiminnan kokemuksia ja vaikutuksia, niin että toimintaa voidaan levittää edelleen muihin työyhteisöihin

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

- sosiokulttuurisen hoitotyön koulutusosion suunnittelu ja pilotointi osaksi sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa (lähihoitaja) sekä täydennyskoulutuskokonaisuus sote-alalla jo työskenteleville;
suunnittelu ja pilotointi tapahtuu tiiviissä yhteistyössä sosiaali- ja terveysalan työelämätahon kanssa.
- sosiokulttuurisen hoitotyön koulutettavien osallistaminen hoitotyön käytännön arkeen niin että he itse tuottavat ja ohjaavat taidelähtöistä toimintaa.
- tuotetaan kirjallisia sosiokulttuurisen työn käytäntöihin liittyviä ohjeistuksia sote-alalle

Hankkeen tuloksena on

- vahvistettu työelämän ja toisen asteen sekä aikuiskoulutuksen yhteistyötä
- edistetty hyvinvointialojen sekä luovien alojen yhteisiä kehittämistoimia
- kehitetty koulutustarjonnan osuvuutta sosiaali- ja terveysalan osaamistarpeet huomioon ottaen
- edistetty työssä olevien osaamista ja ammattitaitoa sekä
- vahvistettu elinikäistä oppimista

Hankkeen varsinaiset kohderyhmät

- sosiaali- ja terveysalan yritysten ja organisaatioiden johto
- sosiaali- ja terveysalan hoitohenkilökunta, suurimpana ryhmänä lähihoitajat
- lähihoitajaopiskelijat, jotka opiskelevat alaa toisena tutkintonaan ja joiden ensimmäinen tutkinto on taide- /kulttuurialalta
- muut lähihoitajaopiskelijat
- hyvinvointialan opettajat ja kouluttajat

Hankkeen välilliset kohderyhmät

- Karelia AMK-opiskelijat ja –opettajat (koulutusosioiden pilotointi)
- Sosiaali- ja terveysalan asiakkaat/potilaat
- Sosiaali- ja terveysalan asiakkaiden/potilaiden omaiset

Yhteyshenkilö

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Projektipäällikkö Auli Partio
auli.partio@pkky.fi
Hankkeen nettisivut: www.kulhohanke.fi