Skip Navigation LinksEtusivu > Kehittämistoiminta > Toteutuksessa olevat hankkeet > Joustava henkilökohtaistaminen
​​

Ajankohta: 1.1.2017 - 31.12.2017

Joustava henkilökohtaistaminen

Kansallinen rahoittaja

Opetushallitus

Hankkeen kesto

1.1.2017 – 31.12.2017
Hankeverkosto
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, koordinoi
Etelä-Savon koulutus Oy
Hyria koulutus Oy
Savon koulutuskuntayhtymä
Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä

Hankeverkoston tavoitteet

Hanke tukee osaamisperusteisuuden ja asiakaslähtöisyyden edistämistä sekä
yksilöllisen opintopolun laadukasta toteutumista. Hanke kehittää koulutuksen
järjestäjän prosesseja asiakaslähtöisiksi, huomioiden kaikki asiakasryhmät.

Hankkeen toimenpiteet

Henkilökohtaistamisprosessin dokumentoinnin ja asiakaslähtöisen prosessin
toimivuuden kehittämistä sekä nuorten että aikuisten osalta. Kehitystyössä benchmarkataan verkostossa olevien koulutuksen järjestäjien toimintatapoja ja
kehitetään prosessien toimivuutta yhdessä.
Mentori opettajille on järjestetty hankkeen aikana valmennusleiri.
Laaditaan malli ja kuvaus miten tutkinnonosittain voidaan henkilökohtaistamista tehdä
nuorille että aikuisille samalla tavalla ottaen huomioon yhteiset tutkinnonosat.
Hyödynnetään digitaalisia välineitä.

Hankkeen tulokset

Yhtenäinen henkilökohtaistaminen käytössä nuorilla ja aikuisilla. Opiskelijat valmistuvat nopeammin. Koulutuksen järjestäjäkohtaiset henkilökohtaistamisprosessin ja osaamisen arvioinnin laadunvarmistuksen mittarit kytkeytyvät osaksi laadunhallintajärjestelmää. Opettajien ja ohjaushenkilöstön osaamisen lisääntyminen sekä toimintatapojen yhtenäisyyden varmistuminen henkilökohtaisten polkujen toteuttamisessa sekä osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa.

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä (osatoteuttaja)
Hannu Haapalainen
hannu.haapalainen@pkky.fi
p. 050 436 2735