Ajankohta: 1.1.2017 - 31.12.2017

Joustava TOP-polku

Kansallinen rahoittaja

Opetus - ja kulttuuriministeriö

Hankkeen kesto

1.1.2017 – 31.12.2017

Hankeverkosto

Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, koordinoi
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä
Oy Porvoo International College Ab
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä

Hankeverkoston tavoitteet

Lisätä työpaikalla tapahtuvaa oppimista sekä oppisopimuskoulutusta eri tutkinnoissa. Kokeilla eri tutkinnoissa joustavia opintopolkuja, joissa yhdistetään nuorten oppisopimuskoulutusta sekä työpaikalla tapahtuvan oppimisen toteuttamista tutkinnon osittain toteutettavilla asiakaslähtöisillä toimintamalleilla. Kehittää koulutuksen järjestäjien kesken yhtenäinen työssäoppimisen sähköinen koulutussopimuksen mukainen sopimuslomake, jossa huomioidaan keskeiset, työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen liittyvät roolit ja vastuut.

Hankkeen toimenpiteet

Hankkeessa hyödynnetään DIGIPEDA-hankkeessa kehitettyjä työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja ohjausta tukevia digitaalisia toimintamalleja ja -ympäristöjä.
Hankkeessa kehitetään koulutuksen järjestäjien työssäoppimisen sopimuslomaketta niin, että se vastaa aiempaa vahvemmin opiskelijalähtöistä tutkinnon osittain toteutettavaa työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja samalla valmistaudutaan myös koulutussopimuksen mukaiseen toimintamalliin.

Hankkeen tulokset

Henkilökohtaisiin opiskelusuunnitelmiin liitettävä yhtenäinen tutkinnonosakohtainen ja sähköinen koulutussopimusmallin mukainen lomake, jossa huomioidaan sopimusosapuolten roolit, oikeudet ja velvollisuudet sekä vakuutuksiin liittyvät näkökulmat.


Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä (osatoteuttaja)
Hannu Haapalainen
hannu.haapalainen@pkky.fi
p. 050 436 2735