Ajankohta: 1.3.2015 - 31.3.2017

Just in time –hanke

Keskeiset tavoitteet

JIT eli Just in time –hanke on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke, jonka tavoitteena on mahdollistaa koulutusmuodosta toiseen siirtyminen joustavasti tutkinnon osittain sekä kokonaisten tutkinnon osien opiskelu työpaikalla tapahtuvana, työvaltaisena oppimisena. Hankkeessa hyödynnetään eTaito sähköistä oppimisympäristöä, sekä rakennettaan 3D-virtuaaliympäristöjä.

3D-virtuaaliympäristö ja sähköiset menetelmäsisällöt myös laajentavat yksittäisten työ- ja oppisopimuspaikkojen oppimisympäristöjä – opiskelijalle luodaan virtuaalisesti mahdollisuudet oppia myös niitä asioita ja taitoja, joita kyseisen työpaikan työympäristö ei pysty tarjoamaan. Näin pystytään toteuttamaan yksilöllisiä opintopolkuja opiskelijan ja työelämän tarpeista lähtien. Opiskelijoille ja heidän työpaikan työyhteisölleen luodaan yhteinen mahdollisuus hyödyntää menetelmällisesti ohjattua, työvaltaista osaamisen kehittämistä virtuaalisessa ympäristössä. Työpaikkakouluttajien tueksi rakennetaan järjestelmä, jossa opiskelijan työpaikalla tapahtuvaa oppimista menetelmällisesti ohjaa myös oppilaitoksen tai oppisopimisyksikön pedagoginen, työpaikalla tapahtuvan oppimisen mentori.

Hanke kestää 31.3.2017 saakka.

Lisätietoja:

Kaija Mattila
Ammattiopisto Nurmes
050 310 1747
https://justintime3d.wordpress.com/