Skip Navigation LinksEtusivu > Kehittämistoiminta > Toteutuksessa olevat hankkeet > Kansainvälinen kesäyliopisto Pohjois-Karjalassa

Ajankohta: 1.8.2015 - 30.4.2017

Kansainvälinen kesäyliopisto Pohjois -Karjalassa: kesäkoulut biotalouden ja vihreän liiketoiminnan osaamiskeskittymää vahvistamassa - hanke

Hanketta rahoittaa Pohjois-Karjalan maakuntaliiton Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahasto. Hankkeen toteutusvastuu on Pohjois-Karjalan kesäyliopistolla. Lisäksi toteuttajana toimii BioAcademy Finland ltd. Hankkeen toteutusajankohta on 1.8.2015 - 30.4.2017

Hankkeen visio, missio ja strategiset tavoitteet:

Hankkeen tavoitteet liittyvät läheisesti lukuisiin maakuntaohjelman linjauksiin. Hankkeen tavoitteena on muun muassa lisätä osaamista, osallistumista ja kansainvälisyyttä, vahvistaa ja levittää alueen biotalousosaamista kansallisesti ja kansainvälisesti, vahvistaa maakunnan tunnettuutta ja houkuttelevuutta sekä lisätä alueen koulutusorganisaatioiden välistä yhteistyötä biotalousosaamiskeskittymän vahvistamisessa.

Visio
Pohjois-Karjala toimii kansainvälisenä, erityisesti metsiin liittyvän biotalouden ja vihreän liiketoiminnan keskittymänä. Toiminnassa eri koulutusjärjestelmät täydentävät toisiaan kansainvälisesti kilpailukykyisen koulutuskeskittymän synnyttämisessä ja ylläpitämisessä.

Missio
Pohjois-Karjalan kesäyliopisto yhteistyökumppaneineen, osana pohjoiskarjalaista biotalouden ja vihreän liiketoiminnan klusteria, tarjoaa kotimaisille ja ulkomaisille opiskelijoille korkeatasoista opetusta, jossa yhdistyvät kansainvälisyyteen, monikulttuurisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyvät tavoitteet.

Strateginen tavoite
Pohjois-Karjalan kesäyliopisto kehittää yhdessä kumppanuusverkostonsa kanssa biotalouden ja vihreän liiketoiminnan koulutuskokonaisuuksia, joita markkinoidaan kotimaisille opiskelijoille sekä olemassa olevien kansainvälisten verkostojen kautta ulkomaisille oppilaitoksille ja opiskelijoille osaksi tutkinto-opintoja. Suomalaisille opiskelijoille koulutus tarjoaa todellisen monikulttuurisen ja kansainvälisen kestävään kehitykseen liittyvän opiskelumahdollisuuden.

Hankkeen keskeiset toimenpiteet:

1. Opettajapoolin laajentaminen
2. Koulutusjaksojen kehittäminen (sisällöllinen suunnittelu, opetuksellinen ja opetusteknologinen kehittäminen)
3. Pilottikoulutuksen järjestäminen Pohjois-Karjalan opisto ja ammattiopisto Niittylahdessa (kansanvälinen kesäkoulu kesäkuussa 2014, 14 päivää
4. Opiskeluekosysteemin palvelukonseptin suunnittelu
5. Opiskeluekosysteemiin liittyvän Triple Helix -verkoston kehittäminen
6. Markkinointitoimenpiteiden suunnittelu ja toteuttaminen (internet-markkinointi, opiskelijamessut, yliopistomarkkinointi)
7. Markkinointimateriaalien ja koulutusohjelmamateriaalien suunnittelu ja tuottaminen
8. Yhteistyöverkoston kehittäminen ja vahvistaminen

Hankkeen tavoitellut tulokset ja vaikutukset

Hankkeessa kehitetään koulutuksia, joita markkinoidaan jatkossa osana kesäyliopiston perustoimintaa niin ulkomaisille kuin suomalaisille korkeakouluopiskelijoille. Hanke paitsi lisää alueen tunnettuutta ja vetovoimaisuutta, avaa myös uusia kanavia intialaisten ja kiinalaisten opiskelijoiden sijoittumiseksi opiskelemaan pohjoiskarjalaisissa oppilaitoksissa. Hankkeessa kehitetään koulutuspaketteja sekä luodaan kohdealueille soveltuvia markkinointimenetelmiä ja toimivat markkinointikanavat.

Hankkeen päätyttyä biotalouden kesäkoulutoiminta jatkuu kesäyliopiston  täydennyskoulutustoimintana, joka palvelee pohjoiskarjalaisen koulutusviennin tavoitteita.

Hankkeen yhteyshenkilö

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Pohjois-Karjalan kesäyliopisto
Sanna Hartikainen, projektipäällikkö

sanna.hartikainen@pkky.fi