Skip Navigation LinksEtusivu > Kehittämistoiminta > Toteutuksessa olevat hankkeet > Kilpailukykyä teknologiasta leipomoalalle-selvityshanke

Ajankohta: 1.12.2016 - 30.9.2017

Kilpailukykyä teknologiasta leipomoalalle-selvityshanke

Kilpailukykyä teknologiasta leipomoalalle- selvityshanketta  toteuttaa Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä.

Hankkeen toteutusaika

1.12.2016 – 30.9.2017

Hankkeen tavoite

Hankkeen tavoitteena on laatia Pohjois-Karjalan leipomoalan kehittämis- ja osaamistarveselvitys.  Selvitysten tuloksia hyödynnetään leipomoalan kehittämistoiminnassa. Tavoitteena on kartoittaa pohjoiskarjalaisen leipomoalan nykytila teknologian käytössä. Hankkeen avulla selvitetään kuinka teknologiat ovat käytössä leipomoalalla pakkauskissa, tuotannossa, logistiikassa ja markkinoinnissa. Lisäksi kartoitetaan voidaanko uusia teknologioita hyödyntämällä kehittää erilaisia toimintaratkaisuja tuotantoon, logistiikkaan, pakkauksiin, markkinointiin ja henkilöstön kehittämiseen.

Toimenpiteet

Hankkeessa toteutetaan seuraavat toimenpiteet selvitysten pohjaksi:
1. Tiedonhankinta uuden teknologian hyödyntämisestä erialoilla
2. Kyselytutkimus yritysvierailujen yhteydessä ( osaamis- ja kehittämistarpeet) 23 leipomoalan yritykselle
3. Logistiikka, tuote ja pakkausratkaisut nykytilakuvaus
4. Tuotevalikoima ja markkinointi, nykytilakuvaus
5. Tiedon levittäminen

Tulokset

Hankeessa laaditaan seuraavat kehittämis- ja osaamistarveselvitykset, joista muodostuu Pohjois-Karjalan leipomoalan nykytila-analyysi:
- Pohjois-Karjalan leipomoalan logistiikkaratkaisut
- Pohjois-Karjalan leipomoalan viestintä- ja markkinointiratkaisut
- Pohjois-Karjalan leipomoalan  tuotevalikoimaratkaisut
- Pohjois-Karjalan leipomoalan  pakkausratkaisut
Hankkeen avulla saadaan tarkempaa tietoa teknologioiden käyttökohteista ja soveltamisalueista, tulevaisuuden visioista, mahdollisuuksista ja haasteista liittyen teknologioiden hyödyntämiseen alalla. Tätä tietämystä voidaan hyödyntää ko. alojen työelämän tulevaisuussuunnittelussa, liiketoiminnan kehittämisessä ja muissa järjestelyissä sekä eriasteen koulutusten kehittämisessä, jotta koulutus saadaan vastaamaan paremmin tulevaisuuden työelämän tarpeita.

Kohderyhmä

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä on pohjoiskarjalaiset leipomoalan yritykset ja niiden edustajat. Hankkeeseen osallistuu noin 23 leipomoalan toimijaa pohjoiskarjalasta. Välillisenä kohderyhmänä ovat oppilaitosten yhteistyöverkostot kuten kehittämisyhtiöt, elinvoimapalvelut ja muut kehittämiskumppanit sekä muu elinkeinoelämä.

Yhteystiedot

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä / Pohjois-Karjalan aikuisopisto (hankkeen hallinnoija)

Elintarvike-palvelut
Projektipäällikkö
Matti Pasanen