Skip Navigation LinksEtusivu > Kehittämistoiminta > Toteutuksessa olevat hankkeet > Luonnontuote- ja puutarha-alan kehittäminen Pohjois-Karjalassa -esiselvityshanke

 

 

 

Ajankohta: 24.10.2016 - 31.5.2017

​Luonnontuote- ja puutarha-alan kehittäminen
Pohjois-Karjalassa -esiselvityshanke

Hanke toimii Pohjois-Karjalan alueella
Hankkeen toteuttajana toimii Pohjois-Karjalan aikuisopisto

Hankkeen tavoitteet

Esiselvityshankkeen tavoitteena on:

  • selvittää luonnontuote- ja puutarha-alan yritysten liiketoimintapotentiaalin kannalta keskeisimmät kehittämis- ja koulutustarpeet Pohjois-Karjalassa.
  • kartoitetaan pohjoiskarjalaisten toimijoiden tarve alkaa yhdessä kehittää luonnontuote- ja puutarha-alaa eteenpäin.
  • Tavoitteena on tarkentaa tätä suunnittelua varten tehdyn kyselyn tuloksia tunnistamalla niistä keskeisimmät luonnontuote- ja puutarha-alan koulutus- ja kehittämistarpeet sekä selvittää, millä keinoilla näihin tarpeisiin kannattaa hakea ratkaisua.
  • Kehittämiskohteiden valinnassa kiinnitetään erityistä huomiota siihen, millainen vaikutus niillä on yritysten liiketoimintapotentiaaliin ja kehittymiseen.


Esiselvityshankkeessa selvitetään, mitkä ovat tarkoituksenmukaiset ja mahdolliset keinot vastata esille nousseisiin tarpeisiin. Mikäli selvityksen aikana todetaan olevan edellytyksiä ja tarpeita pitempiaikaiseen ja laajempaan hankekokonaisuuteen ja sen toteuttamiselle laaditaan selvityksen aikana alustavaa hankkeen toimintasuunnitelmaa sekä sitoutetaan eri toimijatahot tulevaan yhteistyöhön alustavin aiesopimuksin.

Esiselvityshankkeessa voidaan erottaa neljä toimenpidettä tavoitteiden saavuttamiseksi:
TP1: Luonnontuote- ja puutarha-alan kehittämis- ja koulutustarpeiden priorisointi
TP2: Yhteistyömahdollisuuksien selvittäminen
TP3: Alan mahdollisuuksiin ja trendeihin perehtyminen
TP4: Jatkotoimenpiteiden määrittäminen

Hankkeen toteutusaika: 5 kk, aloitettu 24.10.2016

Hankkeen yhteyshenkilö:
Anneli Salonen, projektipäällikkö
Pohjois-Karjalan aikuisopisto
PL 199 (Kaislakatu 8C, Maatalo), 80101 Joensuu
050 313 6379
anneli.salonen@pkky.fi

  
Luonnontuote- ja puutarha-ala Pohjois-Karjalassa 2017
Opintomatkojen raportit
Kooste trendiselvityksestä