Skip Navigation LinksEtusivu > Kehittämistoiminta > Toteutuksessa olevat hankkeet > Metsäkoneenkuljettajan osaamisen profilointi ja kehittäminen

 

 


 

Ajankohta: 1.1.2017 - 31.12.2018

Metsäkoneenkuljettajan osaamisen profilointi ja kehittäminen

Hankkeen kesto 1.1.2017–31.12.2018

Hankkeen tavoite

Hankkeen tavoitteena on kehittää ja tuotteistaa Pohjois-Karjalan ammattiopisto Valtimon (AmoV) puutavaralajimenetelmän puunkorjuun ammatillinen sekä kouluttajakoulutusosaaminen palvelutuotteiksi, jotka soveltuvat eri markkina-alueiden ja toimintaympäristöjen tarpeisiin ammatilliseen perus- ja ammattikuljettajien täydennyskoulutukseen. Samalla kehitetään ja tuotteistetaan kuljettajakoulutuksen koulutusympäristöjen suunnittelupalvelu. Palvelutuotteita kehitetään yhteistyössä Pielisen Karjalan kehittämiskeskuksen (PIKES) kanssa. Hankkeen aikana kehitetään ja rakennetaan erillisessä EAKR hankkeessa kuljettajakoulutukseen koulutusympäristö harjoittelukenttineen ja maastoajoharjoitteluratoineen Pohjois-Karjalan ammattiopisto Valtimon yhteyteen sekä johtoauto maasto-opetukseen. Hankkeessa kehitettyjä ja tuotteistettuja palveluja ja koulutusympäristöjä pilotoidaan ja testataan niin ammatillisessa koulutuksessa kuin ammatissa toimivien kuljettajien koulutuksessa.

Hankkeiden tuloksena syntyy:

1. Ammatillisen koulutusosaamisen konsepti (ESR).
2. Kouluttajien koulutuskonsepti (ESR).
3. Opiskeluympäristön suunnittelukonsepti (ESR).
4. Pohjois-Karjalan ammattiopisto Valtimolle rakennetaan koulutusympäristö harjoituskenttineen ja ajoharjoitteluratoineen (EAKR).
5. Maastoharjoittelun valvontaan kontrolli ja johtoauto varusteineen (EAKR).
6. Valvonta- ja analysointiohjelmisto kuljettajan työtapojen kehittämiseen (EAKR).
7. Kuljettajien koulutus tehostuu ja valmistuvat kuljettajat ovat valmiimpia työelämään (ESR).
8. Korjuuyritysten kannattavuus paranee kuljettajien suunnitelmallisen jatkokoulutuksen myötä (ESR).
9. Pohjois-Karjalan ammattiopisto Valtimon osaamisen ympärille syntyy uutta palveluliiketoimintaa ja yritystoimintaa (ESR).
10. Tietopaketti operaattoriammateista opinto-ohjaajien ja ammatinvalinnan ohjaajien käytettäväksi ja koulutusmateriaaliksi (ESR).

Hankkeen toimenpiteet:

1. Kehitetään puutavaralajimenetelmällä toteutettavan puunkorjuun kuljettajakoulutusosaamisen konsepti(AmoV).
2. Kehitetään kouluttajakoulutuksen konsepti (AmoV).
3. Kehitetään oppimisympäristön suunnittelukonsepti (AmoV).
4. Testataan suunniteltua koulutuskonseptia organisoimalla alueen metsäkoneyrittäjille ja työntekijöille täydennyskoulutusta ja kehitetään metsäkoneyritysten liiketoimintaa (PIKES).
5. Kehitetään uusia liiketoimintamahdollisuuksia Pohjois-Karjalan ammattiopisto Valtimon koulutusosaamisen myynnin ympärille (PIKES).

Pitkällä aikavälillä Pielisen-Karjalan alueelle syntyy myös kansainvälisesti tunnustettu biotalouden logistiikan ympärille rakentuva osaamiskeskittymä. Raaka-aineen toimituskyky teollisuudelle paranee. Puunkorjuu tapahtuu taloudellisemmin ja energiatehokkaammin. Valtimolle kerääntyvän tiedon ja taidon myötä syntyy uusia mahdollisuuksia kehittää ja automatisoida puunkorjuuprosessia.

Hankkeen budjetti: 402 000 euroa

Lisätietoja:

Projektipäällikkö
Mikko Saarimaa
050 349 7172