Skip Navigation LinksEtusivu > Kehittämistoiminta > Toteutuksessa olevat hankkeet > Riistatalouden uudet mahdollisuudet

 

Ajankohta: 1.1.2017 - 31.12.2017

Riistatalouden uudet mahdollisuudet Pohjois-Karjalassa

Hankkeen kesto

1.1.2017 – 31.12.2017

Rahoittaja

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto
Pohjois-Karjalan ELY-keskus

Toteuttajat

Itä-Suomen yliopisto
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä ( osatoteuttaja )

Hankkeen toimenpiteet

Tämä hanke tuottaa toimintakonsepteja, joka tarjoavat yrittäjille ja muille toimijoille tietoa tarhauksen kustannuksista, tarhattavien lajien vaatimuksista (mm. olosuhteen ja rehu) ja toiminnan kannattavuudesta. Toimintakonseptien/liiketoimintakonseptien perusteella maakuntaan on mahdollista kehittää isompia hankekokonaisuuksia, joiden tulosten pohjalta voitaisiin perustaa useita riistatarhoja. Lisäksi voidaan tutkia ja kehittää isoja, riistaa hyödyntäviä alueita, joilla tarhauksen oheen perustetaan erilaisia riistaa hyödyntäviä palveluita ja toimintoja. Hankkeessa toteutetaan pienen mittakaavan testitarha, jossa hankkeen toimia mallitetaan. Testitarha toteutetaan yhdellä lajilla, joka tässä tapauksessa on riekko (Lagopus lagopus), ja sen toteutukseen käytetään valmista, hankkeeseen soveltuvaa tarhaa.

Hanke tullaan toteuttamaan kahden työpaketin kokonaisuutena. Työpaketissa yksi, jonka päätoteuttajana toimii Itä-Suomen yliopisto, selvitetään tarhattavien riistalajien erityiset ravintotarpeet ja tarhojen toimintamallit sekä selvitetään uudet liiketoimintakonseptit ja niiden keskeiset talous- ja investointiluvut/laskelmat. Työpaketissa tutkitaan lisäksi riistantarhauksessa sovellettavaa lainsäädäntöä ja selvitetään hyviä käytäntöjä tarhojen ja viranomaisten yhteistyölle.
Työpaketissa kaksi, jonka toteuttaa PKKY, selvitetään erilaisia uuden sukupolven vaihtoehtoja riistatarhojen suojaukseen, valvontaan ja petovahinkojen ennaltaehkäisyyn. Samalla työpaketissa selvitetään tarhojen rakenteiden parantamismahdollisuuksia erilaisilla innovaatioilla. Työpakettien perusteella laaditaan tarvittaessa koulutussisältö alalla työskenteleville.

Hankkeen tulokset

Hankkeen tuottama tutkimustieto pyritään hyödyntämään maakunnan riistaosaamisen ja monipuolisen luonnon tukena siten, että riistaa tarhaamalla voidaan parantaa luonnonvara-alan työllisyyttä ja soveltaa uusien teknologioiden mahdollisuuksia perinteisten keinojen rinnalle maaseudun elinvoimaisuuden lisäämiseksi.
Hankkeen aikana kertyvää aineistoa on tarkoitus hyödyntää kirjoittamalla oppikirja riistametsänhoidosta. Hankkeessa kerätään tarpeelliset tiedot lainsäädännöstä, riistanhoitoon ja tarhaukseen vaikuttavista luvista ja hakukäytänteistä, sekä kootaan aiemmat kokemukset ja hankkeen kerryttämä tieto yhteen. Oppikirjaa koostetaan hankkeen aikana ja sitä tullaan käyttämään riistametsänhoidon ja riistatalouden opetuksessa.


Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä (osatoteuttaja)
Harri Ignatius
harri.ignatius@pkky.fi
p. 040 8392769