Ammatillinen perustutkinto

 

Kumituotevalmistaja

Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka

Kumituotevalmistaja työskentelee yrityksessä, joka valmistaa renkaita, jalkineita, letkuja tai erilaisia teknisiä tuotteita.

 

Lattianpäällystäjä

Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka

Lattianpäällystäjä on pintakäsittelyalan ammattilainen, joka voi olla erikoistunut mattoasentajaksi, parkettiasentajaksi tai laatoittajaksi.

 

Puuseppä

Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka

Puusepän työtehtäviä ovat esimerkiksi tietokoneohjattujen jyrsinkoneiden käyttö ja valvonta, erilaiset kokoonpano- ja pintakäsittelytehtävät ...

 

Muovituotevalmistaja

Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka

Muovituotevalmistaja toimii muovituotteiden valmistustehtävissä sekä huolto- ja kunnossapidon avustustehtävissä.

 

Maalari

Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka

Maalari tekee uudisrakennus- ja remontointikohteissa maalaus- ja tapetointitöitä. Maalaustöihin kuuluu perinteisesti ...

 

Matkailupalvelujen tuottaja voi työskennellä asiakaspalvelutehtävissä mm. aktiviteettejä tarjoavissa matkailuyrityksissä, kulttuurikohteissa ja -tapahtumissa, teema- ja huvipuistoissa sekä matkailukeskuksissa.

 

Kiinteistönhoitaja

Arkkitehtuuri ja rakentaminen

Kiinteistönhoitaja työskentelee kiinteistöjen huolto- ja korjaustehtävissä. Työhön kuuluu kiinteistöjen tekniikan kuten lämpö-, vesi- ja ilmastointijärjestelmien valvonta...

 

Kartoittaja

Arkkitehtuuri ja rakentaminen

Kartoittaja tekee erilaisia maastomittauksia, maaperätutkimuksia ja karttatietokantoja sekä valmistelee ilmakuvauksia.

 

Talonrakentaja

Arkkitehtuuri ja rakentaminen

Talonrakentaja on rakennustyömaan perusammattilainen, jonka tehtäviin voivat kuulua lähes kaikki talonrakennuksen ja betonirakentamisen ...

 

Ilmanvaihtoasentaja

Arkkitehtuuri ja rakentaminen

Ilmanvaihtoasentaja asentaa, huoltaa ja korjaa rakennusten ilmanvaihtojärjestelmiä ja -laitteita. Ilmanvaihtoasentaja työskentelee ...

 

Putkiasentaja

Arkkitehtuuri ja rakentaminen

Putkiasentaja asentaa muun muassa vesijohtoja, vesikalusteita, lämminvesivaraajia, pesualtaita, viemäriputkistoja ...

 

Lämmityslaiteasentaja

Arkkitehtuuri ja rakentaminen

Lämmityslaiteasentaja sijoittuuu työelämässä muun muassa urakointiyrityksiin uudis- ja korjausrakennustöihin sekä kuntien vesi–, viemäri- ja energialaitosten tai kiinteistönhuoltoyhtiöiden palvelukseen.

 

Kodinhuoltaja

Kotityö- ja puhdistuspalveluala

Kotityöpalvelujen osaamisalan suorittanut kodinhuoltaja suunnittelee ja toteuttaa asiakkaille heidän kodeissaan ...

 

Toimitilahuoltaja

Kotityö- ja puhdistuspalveluala

Toimitilahuoltajan tehtävät ovat monipuolisia ja vaihtelevat työkohteen mukaan. Tavoitteena on työ- ja asuinympäristöjen ...

 

Kaivosmies

Kone-, metalli- ja energiatekniikka

Kaivosalalla tarvitaan ammattilaisia louhintaan ja rikastukseen, kaluston kunnossapitoon, huoltoon ja tuotannon käynnissäpitoon sekä automaatioon ja prosessinohjaukseen.

 

Rikastaja

Kone-, metalli- ja energiatekniikka

Rikastaja työskentelee kaivoksen rikastamossa, jossa louhittu malmi tai mineraali rikastetaan tietokoneohjatuin prosessein jatkojalostukseen sopivaksi.

 

Koneistaja

Kone-, metalli- ja energiatekniikka

Koneistaja valmistaa metallista koneenosia erilaisin lastuavin työmenetelmin työpiirustusten mukaan. Työmenetelmiä ovat sorvaus ...

 

Asentaja

Kone-, metalli- ja energiatekniikka

Asentaja työskentelee asennus ja kunnossapitotyötehtävissä teknologiateollisuuden työpaikoissa.

 

Levyseppähitsaaja

Kone-, metalli- ja energiatekniikka

Levyseppähitsaaja valmistaa piirustuksia ja tietotekniikkaa hyödyntäen erilaisia kappaleita ja tuotteita ...

 

Työvälinevalmistaja

Kone-, metalli- ja energiatekniikka

Työvälinevalmistaja on työkalujen valmistukseen erikoistunut koneistaja, joka valmistaa, korjaa ja huoltaa teollisessa tuotannossa ...

 

Merkonomi, asiakaspalvelu ja myynti

Liiketalous ja kauppa

Asiakaspalvelun ja myynnin merkonomi työskentelee asiakaspalvelutehtävissä esimerkiksi myyjänä ...

 

Talous- ja toimistopalvelujen osaamisalalta valmistunut merkonomi työskentelee yritysten, valtion, kuntien tai ...

 

Turvallisuusvalvoja

Muu tekniikka ja liikenne

Turvallisuusvalvoja työskentelee vaihtelevissa tehtävissä vastaanottopalveluissa, teknisten turvallisuusjärjestelmien toteutuksessa ...

 

Eläintenhoitaja

Maatalousala

Eläintenhoitaja huolehtii eläinten kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Hän hoitaa sekä tuotanto- että pieneläimiä ...

 

Maaseutuyrittäjä

Maatalousala

Maaseutuyrittäjän työhön kuuluu esimerkiksi pelto-, metsä- ja karjataloustyöt sekä koneiden huolto- ja korjaustyöt. Viljelyn ja ...

 

Kokki

Hotelli-, ravintola- ja catering-ala

Kokki tuntee elintarvikkeet ja raaka-aineet sekä osaa niiden käsittelyn. Hän valmistaa maukasta, ravitsevaa ja terveellistä ruokaa ...

 

Tarjoilija

Hotelli-, ravintola- ja catering-ala

Tarjoilijan työ on asiakaspalvelua ja myyntityötä. Tarjoilijat työskentelevät ravintoloissa, henkilöstöravintoloissa, kahviloissa ...

 

Puutarhuri

Puutarhatalous

Puutarhuri työskentelee kukkakaupoissa ja puutarha-myymälöissä tai kasvihuone- ja avomaaviljelmillä, joissa viljellään koristekasveja tai ravintokasveja sekä neuvonta- ja myyntityössä, taimitarhoilla ja luomutuotannon parissa.

 

Automaatioasentaja

Sähkö- ja automaatiotekniikka

Automaatioasentaja työskentelee teollisuuden ja kiinteistöjen automaatioon liittyvissä asennus-, käyttöönotto- ja kunnossapitotehtävissä ...

 

Sähköasentaja

Sähkö- ja automaatiotekniikka

Sähköasentaja tekee erilaisia sähköasennustöitä sekä alan huolto- ja korjaustöitä. Sähköasentajia työskentelee rakennusten ...

 

Lähihoitaja

Sosiaali- ja terveysala

Lähihoitaja työskentelee moniammatillisen työryhmän jäsenenä hoito- ja hoivatyön, kasvatuksen, kuntoutuksen ja asiakaspalvelun ...

 

Lähihoitaja, ensihoito

Sosiaali- ja terveysala

Ensihoidon osaamisalasta valmistunut lähihoitaja huolehtii äkillisesti sairastuneista ja kiireellistä hoitoa tarvitsevista ...

 

Lähihoitaja, kuntoutus

Sosiaali- ja terveysala

Kuntoutukseen suuntautunut lähihoitaja auttaa ja tukee kuntoutujaa päivittäisissä toiminnoissa ja liikkumisessa sekä neuvoo ...

 

Lasten ja nuorten hoitoon ja kasvatukseen suuntautunut lähihoitaja huolehtii lasten perushoidosta ja varhaiskasvatuksesta ...

 

Mielenterveys- ja päihdetyöhön suuntautunut lähihoitaja osallistuu eri-ikäisten mielenterveysongelmista kärsivien potilaiden ...

 

Sairaanhoitoon ja huolenpitoon suuntautunut lähihoitaja työskentelee eri-ikäisten ja erilaisia sairauksia sairastavien ihmisten ...

 

Lähihoitaja, vammaistyö

Sosiaali- ja terveysala

Vammaistyöhön suuntautunut lähihoitaja suunnittelee, toteuttaa ja arvioi eri syistä vammautuneiden henkilöiden tarvitsemaa ...

 

Lähihoitaja, vanhustyö

Sosiaali- ja terveysala

Lähihoitajan työ vanhustyössä on vanhuksen itsenäisen selviytymisen tukemista ja hänestä huolehtimista. Lähihoitaja myös ...

 

Datanomi

Tietojenkäsittely

Datanomi ylläpitää laitteistoja ja ohjelmistoja. Hän kouluttaa, avustaa ja neuvoo tietotekniikan käytössä sekä ratkaisee ohjelmien ...

 

Laborantti

Elintarvikeala ja biotekniikka

Laborantti työskentelee erilaisissa tutkimus-, tuotekehitys- ja laadunvalvontalaboratorioissa teollisuuden, erilaisten tutkimuslaitosten tai korkeakoulujen palveluksessa.

 

Elintarvikkeiden valmistaja

Elintarvikeala ja biotekniikka

Elintarvikkeiden valmistajien ammattiosaamiseen kuuluu tuotekehitystä, tuotteiden valmistusta ja myyntityötä. Voit työskennellä esimerkiksi kaupassa tai teollisuudessa elintarviketuotteiden valmistuksessa, myynnissä tai markkinoinnissa.

 

Leipuri-kondiittori

Elintarvikeala ja biotekniikka

Leipuri-kondiittori valmistaa ruoka- ja kahvileipiä, konditoriatuotteita ja leipomoeineksiä sekä käsin että koneellisesti. Leipomossa ...

 

Lihatuotteiden valmistaja

Elintarvikeala ja biotekniikka

Lihatuotteiden valmistaja työskentelee lihanleikkaamoissa, teurastamoissa, lihavalmisteiden valmistus-, pakkaus- ja varastointitehtävissä pienyrityksissä tai suurteollisuudessa.

Ammattitutkinto

 

Maalarin ammattitutkinto

Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka

Maalari osaa tehdä itsenäisesti, vastuuntuntoisesti ja asiakaslähtöisesti erilaisia maalaus- ja pinnoitustöitä piirustusten ja työselitysten mukaan.

 

Muovimekaanikon ammattitutkinto

Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka

Muovimekaanikko työskentelee muovituotteita valmistavissa yrityksissä muoviraaka-aineesta ja puolivalmisteista tehtävien muovituotteiden valmistuksessa.

 

Puusepänalan ammattitutkinto

Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka

Puusepät valmistavat sahatavarasta tai puulevystä esimerkiksi huonekaluja, puusisustuksia ja ovia. Puuseppä työskentelee mm. puusepäntehtaissa ja -verstailla, huonekalutehtaissa ja rakennuspuusepänteollisuudessa.

 

Matkailun ohjelmapalvelutuottaja markkinoi, myy sekä tuottaa ja toteuttaa ohjelmapalveluja erilaisissa ohjelmapalveluyrityksissä, yhdistyksissä, matkailukeskuksissa tai yrittäjänä.

 

Matkaopas työskentelee paikallis- ja kohdeoppaana tai vaihtoehtoisesti ulkomaan kohdeoppaana, matkailuneuvonnassa, matkailukeskuksen neuvontatehtävissä tai matkailun muilla osa-alueilla.

 

Kiinteistönhoitajan ammattitutkinto

Arkkitehtuuri ja rakentaminen

Kiinteistönhoitaja tekee kiinteistöjen hoitosopimusten mukaisia kiinteistön huoltotöitä sekä teknisten järjestelmien hoitotöitä. Hänellä on asiakaslähtöinen palveuosaaminen sekä laaja-alainen käsitys kiinteistön elinkaareen vaikuttavista tekijöistä.

 

Lattianpäällystäjän ammattitutkinto

Arkkitehtuuri ja rakentaminen

Lattianpäällystäjällä on perustiedot yleisimmin asennettavista lattian- sekä kosteantilan pinnoitteista ja hän osaa perustellusti valita oikean materiaalin päällystettävään kohteeseen. Hän tuntee alallaan yleisimmin käytetyt koneet ja laitteet.

 

Lämmityslaiteasentajan ammattitutkinto

Arkkitehtuuri ja rakentaminen

Lämmityslaiteasentaja tekee monipuolisia lämmityslaitealan asennus- ja huoltotehtäviä. Hänellä on laaja-alainen osaaminen rakennusten lämmitysjärjestelmien hoidosta ja huollosta.

 

Maanmittausalan ammattitutkinto

Arkkitehtuuri ja rakentaminen

Maanmittausalan ammattitutkinto pitää sisällään mittauksia, paikkatietoa, suunnitelmia, kiinteistönmuodostusta, työnjohtamista ja asiakaspalvelua.

 

Maarakennusalan ammattitutkinto

Arkkitehtuuri ja rakentaminen

Maarakennusalan ammattilaiset työskentelevät yksityisen ja julkisen sektorin palveluksessa erilaisissa maarakentamiseen ja kunnossapitoon liittyvissä tehtävissä.

 

Talonrakennusalan ammattitutkinto

Arkkitehtuuri ja rakentaminen

Talonrakennusalan ammattitutkintoon valmistavassa koulutuksessa perehdytään monipuolisesti rakentamisen eri osa-alueisiin kuten mm. talonrakennustoiminnassa käytettävien koneiden ja laitteiden perustoiminnot, yleisimmät rakennusmateriaalit.

 

Kiinteistöpalvelujen ammattitutkinto

Arkkitehtuuri ja rakentaminen

Kiinteistönhoitajan ammattitutkinto antaa valmiudet toimia monipuolisissa kiinteistöalan työtehtävissä.

 

Kotityöpalvelujen ammattitutkinto

Kotityö- ja puhdistuspalveluala

Kotityöpalvelujen ammattilaisen työtehtäviä ovat kodin normaalit arjen tehtävät kuten mm. kotisiivous, avustaminen ja asionti, ruuanvalmistus, tekstiilien ja vaatteiden huolto, piha- ja puutarhatyöt.

 

Laitoshuoltajan ammattitutkinto

Kotityö- ja puhdistuspalveluala

Siivoustyö erilaisissa asiakaskohteissa edellyttää laaja-alaista osaamista, jolloin laitoshuoltajan on hallittava käytännön siivoustyö, ylläpito- ja perussiivoustehtävät sekä näiden suunnittelu.

 

Erä- ja luonto-oppaan ammattitutkinto

Luonto- ja ympäristöala

Erä- ja luonto-opas toimii asiakaspalvelutehtävissä matkailu-, virkistys- ja hyvinvointipalveluja tarjoavissa organisaatioissa toteuttaen pääasiassa luonnossa tapahtuvia aktiviteetteja.

 

Luonnontuotealan ammattitutkinto

Luonto- ja ympäristöala

Luonnontuotealan ammattitutkinnon suorittanut voi työllistyä yrittäjäksi tai työntekijäksi elintarvike- ja matkailuyrityksiin tai neuvonta- ja koulutusorganisaatioihin. Koulutus soveltuu myös täydennyskoulutukseksi.

 

Hitsaajan ammattitutkinto

Kone-, metalli- ja energiatekniikka

Hitsaaja työskentelee metallialan yrityksissä hitsaus- ja levytyöalan ammattilaisena.

 

Kaivosalan ammattitutkinto

Kone-, metalli- ja energiatekniikka

Kaivosalan ammattilaiset työskentelevät maanalaisissa kaivoksissa ja maanpäällisillä avolouhoksilla erilaisissa malmien ja mineraalien louhintatehtävissä. Tyypillisiä työalueita ovat poraus ja panostus.

 

Koneenasentajan ammattitutkinto

Kone-, metalli- ja energiatekniikka

Koneenasentaja kokoaa kone- ja metallituoteteollisuuden valmistamia suuria koneita ja laitteita käyttäen apuna asennustyökaluja, mittalaitteita ja hitsausvälineitä.

 

Koneistajan ammattitutkinto

Kone-, metalli- ja energiatekniikka

Koneistajat työskentelevät lastuavilla työstökoneilla konepajateollisuudessa, liikelaitoksissa tai pienyrityksissä.

 

Levytekniikan ammattitutkinto

Kone-, metalli- ja energiatekniikka

Levytekniikan ammattilainen valmistaa levy- ja muototerästuotteita erilaisin tavoin nykyaikaisilla CNC-koneilla tai tavanomaisilla levytyöpajoissa käytettävillä työvälineillä.

 

Työvälinevalmistajan ammattitutkinto

Kone-, metalli- ja energiatekniikka

Työvälinevalmistaja on työkalujen valmistukseen erikoistunut koneistaja, joka valmistaa, korjaa ja huoltaa teollisessa tuotannossa tarvittavia työkaluja.

 

Media-alan ammattitutkinnon suorittanut voi toimia media-alan painoviestintäalan ja verkkoviestintäalan työtehtävissä.

 

Markkinointiviestinnän ammattitutkinto antaa sinulle monipuoliset valmiudet toimia markkinointiviestinnän kampanjoiden suunnitteluun ja toteutukseen liittyvissä tehtävissä.

 

Myynnin ammattitutkinto

Liiketalous ja kauppa

Myynnin ammattitutkintoon valmistava koulutus innostaa tavoitteelliseen myyntityöhön ja antaa myös aineksia asiakaslähtöiselle ajattelutavalle.

 

Sihteerin ammattitutkinto

Liiketalous ja kauppa

Sihteerin työ on asiantuntijan työtä. Koulutuksen aikana kehität osaamistasi ja saat monipuoliset valmiudet toimia toimiston, taloushallinnon tai henkilöstöpalvelun sihteerin tai assistentin tehtävissä.

 

Taloushallinnon ammattitutkinto

Liiketalous ja kauppa

Toimitko taloushallinnon tehtävissä, hoidatko esimerkiksi kirjanpitoa, palkanlaskentaa, reskontraa tai oletko laskuttaja? Syvennä ammattitaitoasi, täydennä tai päivitä osaamistasi ja kouluttaudu työn ohessa taloushallinnon ammattilaiseksi!

 

Yrittäjän ammattitutkinto

Liiketalous ja kauppa

Yrittäjän ammattitutkintoon valmistava koulutus parantaa yrittäjän valmiuksia ja edellytyksiä toteuttaa menestyksekästä yritystoimintaa sekä tuottaa uusia yrittäjiä eri toimialoille.

 

Lähiesimiestyön ammattitutkinto

Liiketalous ja kauppa

Lähiesimiehen työssä tarvittavaa keskeistä osaamista nyt ja tulevaisuudessa on ihmisten johtaminen, talouden ymmärrys sekä kehittämisosaaminen.

 

Kunnossapidon ammattitutkinto

Muu tekniikka ja liikenne

Kunnossapitoasentaja työskentelee automaatio-, sähkö- tai mekaanisen kunnossapidon tehtävissä teollisuudessa ja kunnossapitoyrityksissä.

 

Vartijan ammattitutkinto

Muu tekniikka ja liikenne

Vartijan ammattitutkinto antaa valmiudet toimia vartijan tehtävissä vartioimisliikkeissä, kaupan alalla ja teollisuudessa. Saat perustietoja mm. vartijan tehtävistä ja niiden suorittamisesta sekä vartijan oikeuksista ja velvollisuuksista.

 

Tuotantoeläinten hoidon ja hyvinvoinnin ammattitutkinnon suorittaneella on mahdollisuus toimia yrittäjänä, tuotantoeläinten hoitajana, maatalouslomittajana tai esimiestehtävissä joko tuotantoeläinyrityksessä tai lomitustoimessa.

 

Mehiläistarhaaja on monipuolinen osaaja, joka hallitsee mehiläisten hoidon, elintarvikkeiden käsittelyn ja toimialan yrittämiseen liittyvät asiat.

 

Viljelijän ammattitutkinto sopii jo maatilayrittäjinä toimiville sekä tilaa jatkaville nuorille tuleville maatilayrittäjille, joilla on kokemusta kokemus maaseutuyrittämisestä tai toisen palveluksessa olemisesta työntekijänä maatilalla.

 

Ravintolakokin ammattitutkinto

Hotelli-, ravintola- ja catering-ala

Ravintolakokin työtehtäviin kuuluu muun muassa ruoka-annosten suunnittelua, ruoanvalmistusta sekä esillepanoa.

 

Suurtalouskokin ammattitutkinto

Hotelli-, ravintola- ja catering-ala

Suurtalouskokki on ruokapalveluiden asiantuntija, joka valmistaa ja tarjoilee ravitsevia ja nautittavia annoksia ja ateriakokonaisuuksia itsenäisesti, taloudellisesti ja laadukkaasti.

 

Tarjoilijan ammattitutkinto

Hotelli-, ravintola- ja catering-ala

Tarjoilija työskentelee kahviloissa, yökerhoissa, ruoka-, kokous- ja anniskeluravintoloiden kaikissa asiakaspalvelutehtävissä.

 

Bioenergia-alan osaaja työskentelee biopolttoaineiden tuotannossa, bioraaka-aineen kuljetuksessa ja lämmöntuotannossa. Uusia osaajia tarvitaan kasvavalle bioenergia-alalle!

 

Floristin ammattitutkinto

Puutarhatalous

Floristi on kukkakaupan ammattilainen, joka tuottaa ja myy sen tarjoamia tuotteita ja palveluja. Hän toimii alan pienissä tai keskisuurissa yrityksissä tai itsenäisenä yrittäjänä.

 

Puistopuutarhuri on viher- ja ympäristöalan ammattilainen, joka rakentaa ja ylläpitää erilaisia viher- ja ulkoalueita. Hän toimii työntekijänä julkisen sektorin palveluksessa tai yksityisissä yrityksissä.

 

Viljelypuutarhuri tunnistaa puutarhakasvit, osaa viljelytekniikat ja käyttää monipuolisesti koneita ja laitteita. Hänen osaamistaan ovat myös tuotekehitys ja markkinointi.

 

Sähköasentajan ammattitutkinto

Sähkö- ja automaatiotekniikka

Sähköasentaja tekee kiinteistöjen ja sähkönjakeluverkkojen sekä tieto- ja turvajärjestelmien asennuksia alan määräyksiä ja ohjeita noudattaen.

 

Perhepäivähoitajan ammattitutkinto

Sosiaali- ja terveysala

Perhepäivähoitaja hoitaa lapsia joko omassa kodissaan tai ryhmäperhepäivähoidossa siihen varatussa tilassa. Hän voi työskennellä kunnan palveluksessa tai itsenäisenä ammatinharjoittajana.

 

Kehitysvamma-alan ammattitutkinto

Sosiaali- ja terveysala

Kehitysvamma-alan osaaja työskentelee toimintaympäristöissä, joissa eri-ikäiset kehitysvammaiset ihmiset asuvat, opiskelevat, tekevät työtä tai ovat palveluiden piirissä.

 

Päihdetyön ammattitutkinto

Sosiaali- ja terveysala

Päihdetyön osaamista tarvitaan mm. kotihoidossa, mielenterveystyössä, nuorisotyössä, lastensuojelussa, diakoniatyössä ja hoito- ja huolenpitotyössä.

 

Jalkojenhoidon ammattitutkinto

Sosiaali- ja terveysala

Jalkojenhoitotyössä on keskeistä suunnitelmallinen jalkojen perushoito ja asiakkaan omahoidon ohjaaminen. Työsi edellyttää tietoa eri sairauksia sairastavien asiakkaiden ja potilasryhmien erityispiirteistä sekä niiden vaikutuksista jalkojenhoitotyöhön.

 

Välinehuoltajan ammattitutkinto

Sosiaali- ja terveysala

Välinehuoltaja työskentelee välinehuoltokeskuksissa, teho-, dialyysi- ja synnytysosastoilla, poliklinikoilla, suun terveydenhoidon yksiköissä ja muiden alojen palveluksessa kuten eläinlääkäriasemat ja eläinsairaaloiden välinehuolto.

 

Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinnon tavoitteena on päivittää tietojärjestelmien ja -verkkojen ylläpitämiseen sekä kehittämiseen tarvittavaa ammattitaitoa.

 

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja toimii varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa, aamu- ja iltapäivätoiminnassa sekä henkilökohtaisena avustajana.

 

Puutavaran autokuljetuksen ammattitutkinto

Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka

Tietoja päivitetään ...

 

Kondiittorin ammattitutkinto

Elintarvikeala ja biotekniikka

Kondiittorin ammatin hallinta vaatii kondiittorilta laajempaa leipomoalan toiminnan tuntemista sekä pienissä leipomo-konditorioissa että suurissa yrityksissä.

 

Leipurin ammattitutkinto

Elintarvikeala ja biotekniikka

Leipuri tuntee leipomoalan raaka-aineet ja tuotteet, osaa erilaisten taikinoiden valmistamisen, leipomisen ruoka- ja kahvileiviksi sekä leipomoeineksiksi, erityisruokavalio- ja luomutuotteiden valmistuksen.

 

Lihanjalostajan ammattitutkinto

Elintarvikeala ja biotekniikka

Lihanjalostajan koulutus on suunnattu liha- ja riista-alalla työskenteleville henkilöille sekä liha- ja riista-alasta kiinnostuneille.

Erikoisammattitutkinto

 

Muovitekniikan erikoisammattitutkinto

Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka

Muovitekniikan erikoisammattitutkinnon suorittaminen antaa valmiudet työskennellä monipuolisissa tuotanto-, kehittämis- ja esimiestehtävissä sekä prosessin hallintaan ja työn organisointiin.

 

Kiinteistöpalvelujen erikoisammattitutkinto

Arkkitehtuuri ja rakentaminen

Koulutuksen tavoitteena on antaa monipuoliset tiedot ja taidot sekä asenteelliset valmiudet työskennellä kiinteistönhoidon esimiestehtävissä erilaisissa alan työpaikoissa.

 

Talonrakennusalan erikoisammattitutkinto

Arkkitehtuuri ja rakentaminen

Talonrakennusalan erikoisammattitutkinnon suorittanut on erittäin kokenut talonrakennusalan ammattilainen, joka työskentelee uudis- tai korjausrakennustyömaalla.

 

Siivoustyönohjaajan erikoisammattitutkinto

Kotityö- ja puhdistuspalveluala

Siivoustyönohjaaja perehdyttää ja ohjaa työntekijöitä asiakaskohteissa sekä hoitaa siivouspalvelujen organisoinnin.

 

Hitsaajamestarin erikoisammattitutkinto

Kone-, metalli- ja energiatekniikka

Hitsaajamestaeri tekee monenlaisia työkokonaisuuksia kuten erilaisten säiliöiden ja siilojen hitsaus sekä suuremmat työt kuten paineastioiden, siltarakenteiden, nostureiden ja laivojen hitsaustyöt sekä mahdollisesti näiden työnjohdollisista tehtävistä.

 

Koneenasentajamestarin erikoisammattitutkinto

Kone-, metalli- ja energiatekniikka

Koneenasentajamestari kykenee kone- ja metallituoteteollisuuden alan vaativimpiin työtehtäviin.

 

Koneistajamestarin erikoisammattitutkinto

Kone-, metalli- ja energiatekniikka

Koneistajamestari osaa tehdä työpiirustusten mukaan sorvaus-, jyrsintä- ja hiontatöitä sekä manuaalisilla ja/tai numeerisesti ohjatuilla työstökoneilla (CNC). Hän pystyy toimimaan myös työnjohdollisissa tehtävissä.

 

Levytyömestarin erikoisammattitutkinto

Kone-, metalli- ja energiatekniikka

Levytyömestari kykenee kone- ja metallituoteollisuudessa asennuksen, hitsauksen ja levytöiden vaativimpiin työtehtäviin.

 

Työvälinemestarin erikoisammattitutkinto

Kone-, metalli- ja energiatekniikka

xxx

 

Johtamisen erikoisammattitutkinto

Liiketalous ja kauppa

Haluatko näyttää osaamisesi johtajana ja kehittyä yhä vahvemmaksi ammattilaiseksi? Johtamisen erikoisammattitutkinto soveltuu sinulle, jolla jo on käytännön kokemusta johtamisesta.

 

Toimitko esimiehenä kaupan alalla vai oletko kenties siirtymässä myymäläpäällikön tehtäviin? Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto on käytännönläheinen koulutus, josta saat monipuoliset valmiudet esimiestehtäviin.

 

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto on hyödyksi sekä yrittäjälle että yritykselle. Yrittäjää ohjataan kehittämään yrityksen kilpailukyvyn kannalta keskeisiä liiketoiminnan alueita ja samalla henkilökohtaisia johtamistaitojaan.

 

Tekniikan erikoisammattitutkinto

Muu tekniikka ja liikenne

Tekniikan erikoisammattitutkinto on tarkoitettu työnjohto-, esimies- ja asiantuntijatehtävissä toimiville tai niihin omassa organisaatiossaan siirtyville henkilöille, jotka haluavat vahvistaa omaa ammatillista osaamistaan ja parantaa esimiesvalmiuksiaan.

 

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto

Muu tekniikka ja liikenne

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto antaa sinulle työkaluja ja mahdollisuuden kehittää liiketoiminta-osaamista, kykyä tuotteistaa palveluita ja tuotteita sekä markkinoida niitä kannattavasti asiakkaille.

 

Turvallisuusvalvoja toimii vartioimisliikkeen vastaavan hoitajan tai esimiehen tehtävissä, turvallisuuspäällikön, turvallisuusasiantuntijan, suojelujohtajan ja yrityksen turvallisuudesta vastaavan henkilön tehtävissä.

 

Dieettikokin erikoisammattitutkinto

Hotelli-, ravintola- ja catering-ala

Dieettikokilla on valmiudet työskennellä erityisruokavalioiden valmistuksen asiantuntijana ja alan vaativimmissa työtehtävissä mm. ravintoloissa, suurkeittiöissä ja erilaisissa ruokapalveluyrityksissä.

 

Metsämestari hallitsee käytännön metsä- ja luonnonhoitotöiden työtaidot, niiden suunnittelun, opastamisen, ohjaamisen ja valvonnan koneellisessa ja manuaalisessa puunkorjuussa sekä metsänhoidossa erikoiskohteilla.

 

Työvalmennuksen erikoisammattitutkinto

Sosiaali- ja terveysala

Työvalmennuksen erikoisammattitutkinto on tarkoitettu työvalmennuksen ammattilaiselle, joka toimii työvalmennustehtävissä kuntoutus-, koulutus- tai sosiaalialalla, alan yrityksessä, yhdistyksessä, oppilaitoksessa tai työpajalla.

 

Kehitysvamma-alan erikoisammattitutkinnon suorittanut työskentelee kehitysvamma-alan erityistä osaamista vaativissa tehtävissä sekä toimii oman työnsä asiantuntijana ja kehittäjänä.

 

Puhevammaisten tulkki voi toimia puhevammaisen henkilön tulkkina hänen erilaisissa toimintaympäristöissään kuten työssä, asioinnissa, opiskelussa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa, harrastuksissa ja virkistäytymisessä.

 

Vanhustyön erikoisammattitutkinto

Sosiaali- ja terveysala

Vanhustyön erikoisammattitutkinto antaa valmiuksia monipuolisiin vanhustyön johtamis- ja koordinointitehtäviin.

 

Psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkinnon suorittanut työskentelee psykiatrisen hoidon erityistä osaamista vaativissa tehtävissä sekä toimii oman työnsä asiantuntijana ja kehittäjänä psykiatrisessa hoitotyössä.

 

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinnon suorittaneen työ on osa mielenterveys- ja päihdetyön asiantuntijatoimintaa sosiaali- ja terveysalalla.