suunnistus_nayttotutkintoon.JPG

Aloita suunnistus näyttötutkintoon
klikkaamalla kuvaa.

​​Aikuiskoulutus tänään

Aikuiskoulutus on työhön valmennusta perustuen nykypäivän ja tulevaisuuden työssä tarvittavaan ammattitaitoon. Aikuisopiskelija opiskelee sitä, mitä hän ei vielä osaa. Uuden oppiminen on kannustavaa ja innostavaa!

Aikuisopiskelussa opiskelijan oma rooli ja vastuunotto korostuvat. Opiskelu ei ole valmiin tiedon vastaanottamista vaan uuden tiedon vertaamista vanhaan, vaihtoehtojen pohdintaa ja ongelmien ratkaisua. Tärkeää ei ole niinkään yksityiskohtien muistaminen vaan kokonaisuuksien hahmottaminen sekä tiedon käytäntöön soveltaminen.

Aikuisen oppimista tukee myös verkostoituminen ja yhteistoiminnallisuus: kaikkien elämänkokemus ja tietotaito muodostuvat koko opiskelijaryhmän rikkaudeksi. Perinteisestä opettamisesta on siirrytty enemmän oppimisen ohjaukseen ja opettaja toimii niin sanotusti oppimisen edistäjänä. Tämä tapahtuu monesti luokkahuone- tai työsaliopetuksena, työpaikalla ohjatusti ja yhä useammin myös verkko-opiskeluna. Aikuisopistossa hyödynnetään paljon Moodle-verkko-oppimisympäristöä.kukkaset.jpg

Oppimisympäristö valitaan sen mukaan, mikä parhaiten soveltuu opittavaan asiaan ja opiskelijan tilanteeseen. Esimerkiksi Sinä voit opiskella yhden tai useampia päiviä kotonasi tai vaikkapa lähikirjastossa tehden tehtäviä ja hankkien tietoa itsenäisesti etäopiskeluna yksin tai pienryhmässä. Etäopiskelu on kuitenkin aina ohjattua: kontakti opettajaan on olemassa ja tuotoksia arvioidaan samoin kuin muutakin oppimista. Koulutuksen vastuuhenkilö perehdyttää Sinut etäopiskeluun. Myös ohjauksen vastuuhenkilöt auttavat etäopiskeluun liittyvissä kysymyksissä.

Opiskelu aikuisopistossa on joustavaa, monimuotoista, käytännönlähteistä ja yksilöllistä.

Näyttötutkinnot
Työssäoppiminen
Oppisopimus
Aikuiskoulutustuki
Maahanmuuttajien ammatillinen opiskelu