Skip Navigation LinksEtusivu > Oppilaitokset > Pohjois-Karjalan ammattiopisto > Niittylahti > Koulutustarjonta > nuoriso-ja-vapaa-ajanohjauksen perustutkinto

ohajuksen osaaja nettiin.png

Haluatko työskennellä erilaisissa eri ikäisten yksilöiden- ja ryhmänohjauksen tehtävissä?
Haluatko toteuttaa tapahtumia ja tukea yksilöitä kohti sosiaalista osallisuutta?

Uudet osaamisalat syksyllä 2018 alkaen!

Nuoriso- ja yhteisöohjaaja

 • Opinnoissa saadaan valmiuksia vaikeissa elämäntilanteissa olevien nuorten kohtaamiseen ja ohjaamiseen sekä yhteisöllisyyden tukemiseen. Ohjattavat kouluikäisistä ikääntyviin.
 • Keskeisiä valittavia menetelmiä: luonto- ja elämystoiminta, liikunnanohjaus, projektityöskentely, digitaalisuus.


Lastenohjaaja

 • Menetelmistä korostuvat leikki ja liikunta. Osaamisalaan sisältyy kirkon varhaiskasvatukseen kelpoisuuden tuottavat opinnot.
 • Opinnoissa painottuu varhaisiän kehitys ja pedagogiikka. Opinnot antavat valmiuksia muun muassa kielenkehityksen ja ilmaisutaitojen sekä tunnetaitojen tukemiseen.

Kasvatuksen ja ohjauksen perustutkinnon suorittaneet järjestävät innostavaa ja kehittävää toimintaa sekä ryhmille että yksilöille ohjattavan iästä riippumatta. Osaamisalan yhteisten opintojen aikana perehdytään muun muassa ihmisen kehitykseen, ryhmädynamiikan perusteisiin sekä tavoitteellisen ohjaustoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Tutkinnon aikana opitaan perusteet moniammatilliselle yhteistyölle ja kotien ja perheiden kanssa tehtävälle yhteistyölle.

Opiskeluaikaan sisältyy molemmilla osaamisaloilla paljon toiminnallista tiimityötä ja asiakastöitä. Omaa ammatillista osaamista on mahdollista painottaa valinnaisten tutkinnon osien avulla muun muassa vapaaehtois- ja järjestötoimintaan, ikääntyvien toiminnan ohjaamiseen, liikuntakasvatukseen, luonto- ja elämystoimintaan tai tukea tarvitsevien ohjaamiseen. Työpaikkoja muun muassa järjestöissä, projekteissa, nuorisotaloilla, työpajoilla, kouluilla, nuoriso- ja perhekodeissa, iltapäiväkerhoissa, palvelulaitoksissa, vapaa-ajan yrityksissä ja ikääntyvien parissa. 

Peruskoulu- ja lukiopohjaiset hakijat haku osoitteessa www.opintopolku.fi
Aikaisemman tutkinnon suorittaneet HAKU TÄSTÄ »

 

Katso koulutuksen esittelyvideo

Opinnot

Voit hakeutua opintoihin heti peruskoulun jälkeen, yo-pohjaiselle linjalle tai suorittaa opinnot oppisopimuksena.
Opinnot ovat hyvin toiminnallisia sisältäen paljon yhdessä tekemistä ja oppimista.

Erikoistu kiinnostuksesi mukaan!

Valinnaisia ohjauksen menetelmiä:                                 
-Kulttuuriohjaus                                                                            
-Liikunnanohjaus                                                                          
-Luonto- ja elämystoiminta   

Valinnaisia tutkinnon osia mm.:
-Sosiaalinen vahvistaminen
-Yrityksessä toimiminen ja palvelutoiminta

-Ikääntyvien ohjaus                                                      

Opintojen rakenne:

Opinnot koostuvat yhteisistä tutkinnon osista (matematiikka, kielet jne.), pakollisista ammatillisista opinnoista sekä valinnaisista tutkinnon osista ja vapaasti valittavista opinnoista. Vapaasti valittavia opintoja suoritetaan 10 osaamis-pistettä (ei koske ylioppilaita tai toisen tutkinnon suorittaneita/suorittajia).
Tutkinnon perusteet »
 

Lotta pieni nettiin.jpgKaikille pakolliset tutkinnon osat (105 osaamispistettä)

 • Ohjaajuus 35 osp
 • Ohjauksen menetelmät 30 osp
 • Ohjaus eri toimintaympäristöissä 40 osp

Kaikille valinnaiset tutkinnon osat (30 osaamispistettä)

 • Kansalais- ja järjestötoiminnan ohjaus 15 osp
 • Projektitoiminnan ohjaus 15 osp
 • Nuorten sosiaalinen vahvistaminen 20 osp
 • Monikulttuurisen toiminnan ohjaus 15 osp
 • Palvelujen tuottaminen 15 osp
 • Huippuosaajana toimiminen 15 osp
 • Ikääntyvien ohjaus 15 osp
 • Yrityksessä toimiminen 15 osp
 • Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 5 osp

Paikallisesti tarjottavat tutkinnonosat

 • Seikkailukasvatus 15 osp
 • Nuorisotyö koulussa 15 osp

Hakeminen

Tutkintoon haetaan yhteishaussa. Pääsy- ja soveltuvuuskoe järjestetään 8.5.2018. Hakijat kutsutaan kokeeseen.

Vapaita opiskelupaikkoja ja oppisopimuspaikkoja voi tiedustella ympäri vuoden. Jatkuva haku on avoinna muulloin kuin erillis- ja lisähakujen aikana.  Hae jatkuvan haun aikana tästä

Pääsyvaatimukset

Pääsyvaatimuksena on peruskoulu, ammatillinen tutkinto, lukio tai ylioppilastutkinto sekä soveltuvuus alalle.

Koulutus kuuluu koulutusaloihin, joissa noudatetaan SORA-lainsäädännön määräyksiä ja tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia. 1.1.2012 voimaan astuneen SORA-lainsäädännön mukaan opiskelijaksi ei voida ottaa sellaista henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen. Lisätietoja terveyteen ja toimintakykyyn liittyvistä rajoitteista löydät täältä tai oppilaitoksen opinto-ohjaajalta.

Kustannukset

Koulutus on maksutonta toisen asteen koulutusta. Opiskelijan tulee hankkia säähän sopiva ulkoiluvaatetus sekä joitakin erikseen ilmoitettavia oppikirjoja. Pääosin materiaali jaetaan kuitenkin monisteita. EA- ja hygieaniakortit ovat maksullisia. 

Kaikille opiskelijoille on tarjolla ilmainen aamupuuro ja muualla asuvat opiskelijat saavat lounaan koulupäivänä. Asuntolan asukkaat saavat ilmaisen majoituksen, aamupalan, lounaan ja päivällisen. Viikonloppuisin asumiseen ei sisälly ruokapalveluja.

Opiskelijat voivat hakea Kelan opintotukea ja akuisopiskelijat myös ammattiliittojen Koulutusrahaston tukea. Opiskelija voi hakea asuntolapaikkaa opistolta. Asuminen »

Muuta opiskelusta

Opetus on jaettu kahdeksan viikon pituisiin teemoihin. Koulutuksessa on teoriaopintoja, jotka sidotaan kiinteästi käytäntöön siten, että opittua pääsee kokeilemaan myös käytännössä.

Työssäoppimista on vähintään puoli vuotta. Työssäoppimispaikkoja ovat esim. nuorisotalot, järjestöt ja projektit, koulut, päiväkodit tai työpajat. Opiskelijoita on ollut työssäoppimassa myös ulkomailla (mm. Virossa ja Etiopiassa). Lisää työssäoppimisesta »

Opiskelu on usein tiimityöskentelyä: ryhmätyötä, suunnittelua, ideointia tai toiminnallisten tuokioiden järjestämistä. Opistomme ympäristössä  järjestetään esimerkiksi lasten leirejä, ala- ja yläkoululaisten leirikouluja ja työyhteisöjen hyvinvointi- ja virkistäytymistapahtumia,  joten niiden aikana voi opetella ohjaus- ja järjestelytehtäviä. Lisäksi olemme eri tahojen kanssa yhteistyössä järjestämässä monenlaisia tapahtumia. Hyödynnämme me myös oman opistomme tarjoamat tilaisuudet järjestää ohjaustuokioita muille opiskelijaryhmille.

Opinnot kootaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPSin) avulla. Opiskelijan omat valinnat ohjaavat opintojen kokonaisuutta.

Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin. Opintojen jälkeen voi pyrkiä minkä alan ammattikorkeakouluun tai yliopistoon tahansa.

Kahden tutkinnon suorittaminen tai opiskelu yo-pohjalla

Kahden tutkinnon suorittaminen on mahdollista. Voit halutessasi suorittaa joko toisen ammatillisen perustutkinnon tai lukio-opinnot Joensuun lyseon aikuislukiossa. Ylioppilas- ja ammatillisen tutkinnon suorittaneille on mahdollista valmistua noin kahdessa vuodessa.

Työpaikat

Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajan tuleva työpaikka voi olla esimerkiksi kaupungin nuorisotalolla, nuoriso- ja perhekodissa, järjestössä, projektissa, koulussa, seurakunnassa, työpajatoiminnassa, koulutuskeskuksessa tai palvelulaitoksissa.

Erilaisia ammattinimikkeitä on 72 kpl, esimerkiksi: nuoriso-ohjaaja, vapaa-ajanohjaaja, erityisnuorisotyöntekijä, työpajaohjaaja ja virikeohjaaja.

Lisätietoja

Hakuneuvonta neuvoo mielellään hakeutumiseen liittyvissä kysymyksissä. Apua ja ohjeita saa sähköpostilla osoitteesta hakuneuvonta@pkky.fi tai puhelimitse 013 244 3000.

Opinto-ohjaaja Teija Alanen p. 050  367 9921 | teija.alanen@pkky.fi

Seuraa meitä! 
            FB logo.jpg instakuvake.jpg

pkky.amoni          @amoni_pkky