Opiskelubanneri_opiskelijan_opas.jpg

Opiskelu on käytännönläheistä ja suurelta osin tekemällä oppimista. Menestyminen opinnoissa edellyttää vastuullisuutta, oma-aloitteisuutta, yhteistyökykyä sekä motivaatiota käytännön toimintaan ja käsillä tekemiseen.

Ammatillinen perustutkinto antaa opiskelijalle laajat ammatilliset taidot opiskeltavan alan työtehtäviin sekä osaamisalan erikoistumisen mukaisiin tehtäviin. Valmistumisen jälkeen voi hakeutua joko työelämään tai jatko-opintoihin.

Ammatillinen perustutkinto on laajuudeltaan 120 opintoviikkoa. Tavoitteena on, että opiskelija suorittaa opinnot kolmessa vuodessa, mutta opiskeluaika voi vaihdella yksilöllisesti riippuen mm. aiemmista opinnoista ja työkokemuksesta.

Ammatillisen linjan opiskelijoille opiston asuntolassa asuminen on ilmaista.
Asuminen »
Kaksoistutkinto »
Lukuvuoden aikataulut »
Opintojen rahoitus »
Opintojen sisältö »
Opintojen suunnittelu »
Opiskelijakortti »
Pyro »