Opiskelu

Pohjois-Karjalan ammattiopisto Nurmes on monialainen oppilaitos. Järjestämme liiketalouden, matkailu-, ravitsemis- ja talousalan sekä tekniikan ja liikenteen alan koulutusta. 

Ammattiin oppimisen pedagoginen perusajatus on ilmiöperusteinen oppiminen, Learning by Doing - tekemällä oppiminen ja kokemuksellinen oppiminen. Opiskelussa käytetään uutta teknologiaa, mobiililaitteita ja sosiaalista mediaa kuten blogeja.

Käytännössä ammatillinen koulutus aloitetaan ja toteutetaan työvaltaisesti. Ammatillisia ja ammattitaitoa täydentäviä aineita kuten äidinkieltä, vieraita kieliä ja matematiikkaa opiskellaan käytännön työtehtävissä ja työelämän kaltaisissa oppimisympäristöissä oppilaitoksessa kuten autohallissa, kahviossa, hankkeissa, tapahtumissa ja työpaikoilla. Työssäoppimisjaksoja voi suorittaa myös ulkomailla.

Opettajan rooli on oppimistilanteiden järjestelijänä, valmentavana ohjaajana, tutorina, kannustavana rinnalla kulkijana, motivoijana ja oppimisen mahdollistajana.