Opiskelu ammattiopisto Outokummussahahmovaaka_nettikoko.jpg

Ammattiopisto Outokummussa opiskeluun yhdistyvät käytännönläheisyys, kansainvälisyys ja opiskelijan henkilökohtaisten tavoitteiden ja oppimiseen liittyvien tarpeiden huomioonottaminen opintojen suunnittelussa ja toteutuksessa. Oppilaitoksen ilmapiiri on kannustava ja hyväksyvä sekä tukee rakentavaa vuorovaikutusta. Toiminnassa huomioidaan kestävä kehitys.

Opettajilla on laajat työelämäverkostot, joiden kautta opiskelijalla on mahdollisuus löytää mielenkiintoisia ja työelämätaitoja edistäviä työssäoppimismahdollisuuksia ja projektitehtäviä. Osa opinnoista on mahdollista suorittaa ulkomailla.

Tutustu opiskeluun ammattiopisto Outokummussa: Opiskelijan opas 2016-2017
Tule tutustumaan koulutuksiin paikan päälle >

Kysymyksiä opiskeluun liittyvistä asioista?
Opintotoimisto auttaa aina! Sieltä saa neuvoja mm. opintososiaalisiin etuihin liittyvissä asioissa ja koulutukseen hakemisessa. Opintoimistohenkilöstö tekee opiskelutodistukset sekä opastaa opinto- ja koulumatkatukihakemusten täyttämisessä. Opintotoimisto palvelee ma-to klo 9-15 ja pe klo 9-14.
Opintotoimiston yhteystiedot>
Tietopaketti opiskelusta ammatillisessa koulutuksessa >

Ohjausta opinnoissa
Opintojen ohjaus on koko oppilaitoksen tehtävä, mutta päävastuu ohjauksesta on opinto-ohjaajalla ja ryhmänohjaajalla. Henkilökohtaiseen ohjaukseen voi varata ajan opolta: 

Mervi Keinänen p.050 331 5823  (kulttuuri- ja tekniikan ja liikenteen ala)
Pirjo-Anneli Hämäläinen-Kainulainen p. 050 365 7104 (sosiaali- ja terveysala)
Jaana Timonen p. 050 502 0345 (lukio-opintojen ohjaus)
Opo-info >

Tiedonhakupalvelut
Oppilaitoksen tieto- ja kirjastopalvelu Luxi toimii Lammenkadulla. Luxissa on koulutuksiin liittyvää kirjallisuutta ja runsas lehtivalikoima.