Ammattiopisto Outokummun tuotteet ja palvelut


Lavasterakentamista

Lavasteita mm. teatteriin, elokuviin ja messuille.

Visuaalista viestintää

Graafisen suunnittelun opiskelijaprojekteina toteutetaan ulkopuolisille asiakkaille mm. esitteitä, käyntikortteja ja nettisivujen suunnittelua.

Valoa, ääntä ja liikkuvaa kuvaa

mm. lavatekniikkaa, radiomainoksia, studioäänitystä ja videokuvausta..

Animaatioita ja maalauksia

Tiedustele kuvallisen ilmaisun opiskelijoiden tilaustöitä