Koulutustarjonta / Pohjois-Karjalan ammattiopisto Valtimo

Milloin ja missä koulutukset alkavat?

Ammattiopisto Valtimon koulutustarjonta on laaja metsä- ja metsäkonealan ammatteihin. Lisäksi tarjolla on puutavaran autokuljetuksen ammattitutkinto.

Suurin osa nuorille ja aikuisille tarkoitetuista koulutuksista alkaa elo-syyskuussa. Tammikuussa aloitamme aikuiskoulutuksena metsäalan perustutkinnon sekä erilaisia suuntautumisopintoja niin perustutkinnon osina esim. koneellinen puutavaran valmistus kuin ammatti- tai erikoisammattitutkintoja. Myös toukokuussa aikuisilla on mahdollisuus aloittaa metsäalan perustutkinto metsäkoneenkuljetuksen osaamisalalla. Koulutuksia järjestetään tarpeen mukaan sekä Valtimolla että Joensuussa. Nuoret voivat opiskella ensimmäisen vuoden myös Iisalmessa yhteistyökoulullamme.

Nuorten koulutustarjonta löytyy opintopolku.fi sivuilta. Myös haku koulutukseen tapahtuu opintopolku.fi sivustolla.

Aikuisten koulutustarjonta löytyy koulutuskalenterista. Helpoiten metsäalan koulutukset löytyvät kirjoittamalla Hae koulutuksia hakuasanoilla: kenttään -> metsä tai puu riippuen siitä, mitä koulutusta olet hakemassa. Haun jälkeen rullaa sivua alas, josta haun tulokset löytyvät. Aina voi myös soittaa ja kysyä 0132443100 tai laittaa sähköpostia amo.valtimo@pkky.fi. Mikäli hakuaika on jo päättynyt kannattaa soittaa ja kysyä mahdollisuutta aloittaa koulutus.

Metsäalan perustutkinto on sekä nuorille että aikuisille tarkoitettu alalletulotutkinto. Perustutkinto antaa laaja-alaiset perustiedot ja -taidot metsäalan töihin. Ammattiopisto Valtimo tarjoaa kolme osaamisalaa, joista metsätalouden osaamisalalta  (vain aikuiskoulutus) valmistuu metsuri-metsäpalvelujen tuottajaksi, metsäkoneen kuljetuksen osaamisalalta valmistuu metsäkoneenkuljettajaksi (ajokone, harvesteri, puutavara-auto tai kaivinkone) sekä metsäkoneasennuksen osaamisalalta valmistuu metsäkoneasentajaksi. Perustutkinto antaa valmiuden siirtyä työelämään kehittymään ammatillisesti, hakeutua jatko-opintoihin korkeakouluihin tai täydentää ammatillista osaamista ammatti- tai erikoisammattitutkinnoilla.

Ammattitutkinto on tarkoitettu ammatissa toimiville tai alan perustietot ja -taidot hankkineille, jotka haluavat kehittyä tai osoittaa osaamisensa tason. Ammattitukinnon suorittaja osoittaa kynenevänsä työskentelemään tuottavasti vaihtelevissa olosuhteissa ja kyvyn soveltaa osaamistaan uusissa tilanteissa tai työympäristöissä. Ammattitutkinto on kapea-alaisempi kuin perustutkinto, mutta osaamisen taso on valituissa osaamisissa korkeampi. Ammattiopisto Valtimo tarjoaa seuraavia ammattitutkintoja:

Puutavaran autokuljetuksen ammattitutkinto (Valtimolla)

Metsäkoneenkuljettajan ammattitutkinto (Valtimolla)

Metsäkoneasentajan ammattitutkinto (Valtimolla)

 

Erikoisammattitutkintokoulutukset ovat tarkoitettu esisijaisesti työssä oleville. Ne ovat ammatillista osaamista syventäviä ja lajentavia koulutuksia. Erikoisammattitutkinnon suorittaneilla työtehtäviin  kuuluu usein erityyppiset esimiestehtävät, neuvonta tai he toimivat yrittäjinä. Ammattiopisto Valtimo tarjoaa seuraavia erikoisammattitutkintoja:

Metsämestarin erikoisammattitutkinto (Joensuussa)

Puunkorjuun erikoisammattitutkinto (Valtimolla) 

Aikuiskoulutus

Nuorten koulutus

 


 

Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja tekee metsänhoito- ja puunkorjaustöitä raivaus- ja moottorisahalla. Työhön kuuluu ...

 

Metsäkoneasentaja

Metsätalous

Metsäkoneasentaja huoltaa ja korjaa metsäkoneita sekä toimii koneiden valmistuksessa ja testauksessa. Hän myös neuvoo ja ...

 

Metsäkoneenkuljettaja

Metsätalous

Metsäkoneenkuljettajan tehtäviin kuuluu puunkorjuu metsästä tienvarteen. Lisäksi metsäkoneenkuljettaja tekee usein ...

Ammatillinen perustutkinto

 

Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja tekee metsänhoito- ja puunkorjaustöitä raivaus- ja moottorisahalla. Työhön kuuluu ...

 

Metsäkoneasentaja

Metsätalous

Metsäkoneasentaja huoltaa ja korjaa metsäkoneita sekä toimii koneiden valmistuksessa ja testauksessa. Hän myös neuvoo ja ...

 

Metsäkoneenkuljettaja

Metsätalous

Metsäkoneenkuljettajan tehtäviin kuuluu puunkorjuu metsästä tienvarteen. Lisäksi metsäkoneenkuljettaja tekee usein ...

 Sisältöeditori

​Aikuiskoulutus