Koulutustarjonta / Pohjois-Karjalan ammattiopisto Valtimo

Koulutustarjonta muodostuu tutkintoon johtavista nuorten ja aikuisten koulutuksista, joiden kesto on 1-3 vuotta. Yrityksille ja muille koulutuksen järjestäjille tuotetaan tilauskoulutuksena lyhytkestoisia täydennyskoulutuksia metsä- ja metsäkonealaan liittyen sekä pedagogista täydennyskoulutusta opettajille.

Työelämässä tarvittavia erilaisia tutkintoja ja kortteja koulutetaan säännöllisesti mm. tie- ja työturva, tulityö, ensiapu sekä ennakoiva-ajo. Nämä ja monet muut työelämässä tarvittavat korttikoulutukset löydät www.koulutuskalenteri.fi. Työelämäkorteista voit saada myös kuljetusalan perustason ammattipätevyyden jatkopäivän.

 

Milloin ja missä tutkintoon johtavat koulutukset alkavat?

Ammattiopisto Valtimon koulutustarjonta on laaja metsä- ja metsäkonealan perustutkinto, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot eri ammatteihin. Lisäksi tarjolla on logistiikka-alan puutavaran autokuljetuksen ammattitutkinto.

Suurin osa nuorille ja aikuisille tarkoitetuista koulutuksista alkaa elo-syyskuussa. Opiskelun tai tutkinnon suorittamisen voi aloittaa myös tammikuussa tai toukokuussa. Tarjonta vaihtelee vuosittain ja seuraavat alkavat koulutukset löytyvät www.koulutuskalenteri.fi , samoin haku koulutukseen tehdään www.koulutuskalenteri.fi  kautta.  Koulutuksia järjestetään tarpeen mukaan sekä Valtimolla että Joensuussa.

Nuorten koulutustarjonta löytyy www.opintopolku.fi sivuilta. Myös haku koulutukseen tapahtuu www.opintopolku.fi sivustolla.

Aikuisten koulutustarjonta löytyy www.koulutuskalenteri.fi. Helpoiten metsäalan koulutukset löytyvät kirjoittamalla Hae koulutuksia hakuasanoilla: kenttään -> metsä tai puu riippuen siitä, mitä koulutusta olet hakemassa. Haun jälkeen rullaa sivua alas, josta haun tulokset löytyvät. Aina voi myös soittaa ja kysyä 0132443100 tai laittaa sähköpostia amo.valtimo@pkky.fi. Mikäli hakuaika on jo päättynyt kannattaa soittaa ja kysyä mahdollisuutta aloittaa koulutus.

Kenelle koulutukset on tarkoitettu?

Metsäalan perustutkinto on sekä nuorille että aikuisille tarkoitettu alalletulotutkinto. Perustutkinto antaa laaja-alaiset perustiedot ja -taidot metsäalan töihin. Ammattiopisto Valtimo tarjoaa kolme osaamisalaa, joista metsätalouden osaamisalalta  (vain aikuiskoulutus) valmistuu metsuri-metsäpalvelujen tuottajaksi, metsäkoneen kuljetuksen osaamisalalta valmistuu metsäkoneenkuljettajaksi (ajokone, harvesteri, puutavara-auto tai kaivinkone) sekä metsäkoneasennuksen osaamisalalta valmistuu metsäkoneasentajaksi. Perustutkinto antaa valmiuden siirtyä työelämään kehittymään ammatillisesti, hakeutua jatko-opintoihin korkeakouluihin tai täydentää ammatillista osaamista ammatti- tai erikoisammattitutkinnoilla.

Ammattitutkinto on tarkoitettu ammatissa toimiville tai alan perustietot ja -taidot hankkineille, jotka haluavat kehittyä tai osoittaa osaamisensa tason. Ammattitukinnon suorittaja osoittaa kynenevänsä työskentelemään tuottavasti vaihtelevissa olosuhteissa ja kyvyn soveltaa osaamistaan uusissa tilanteissa tai työympäristöissä. Ammattitutkinto on kapea-alaisempi kuin perustutkinto, mutta osaamisen taso on valituissa osaamisissa korkeampi. Ammattiopisto Valtimo tarjoaa seuraavia ammattitutkintoja:

  • Puutavaran autokuljetuksen ammattitutkinto (Valtimolla)
  • Metsäkoneenkuljettajan ammattitutkinto (Valtimolla)
  • Metsäkoneasentajan ammattitutkinto (Valtimolla)

 

Erikoisammattitutkinto on tarkoitettu ensisijaisesti työssä oleville. Ne ovat ammatillista osaamista syventäviä ja lajentavia koulutuksia. Erikoisammattitutkinnon suorittaneilla työtehtäviin  kuuluu usein erityyppiset tiimin vetäjän tehtävät, neuvonta tai he toimivat yrittäjinä. Ammattiopisto Valtimo tarjoaa seuraavia erikoisammattitutkintoja:

Metsämestarin erikoisammattitutkinto (Joensuussa)

Puunkorjuun erikoisammattitutkinto (Valtimolla) 

Aikuiskoulutus

Nuorten koulutus

 


 

Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja tekee metsänhoito- ja puunkorjaustöitä raivaus- ja moottorisahalla. Työhön kuuluu ...

 

Metsäkoneasentaja

Metsätalous

Metsäkoneasentaja huoltaa ja korjaa metsäkoneita sekä toimii koneiden valmistuksessa ja testauksessa. Hän myös neuvoo ja ...

 

Metsäkoneenkuljettaja

Metsätalous

Metsäkoneenkuljettajan tehtäviin kuuluu puunkorjuu metsästä tienvarteen. Lisäksi metsäkoneenkuljettaja tekee usein ...

Ammatillinen perustutkinto

 

Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja tekee metsänhoito- ja puunkorjaustöitä raivaus- ja moottorisahalla. Työhön kuuluu ...

 

Metsäkoneasentaja

Metsätalous

Metsäkoneasentaja huoltaa ja korjaa metsäkoneita sekä toimii koneiden valmistuksessa ja testauksessa. Hän myös neuvoo ja ...

 

Metsäkoneenkuljettaja

Metsätalous

Metsäkoneenkuljettajan tehtäviin kuuluu puunkorjuu metsästä tienvarteen. Lisäksi metsäkoneenkuljettaja tekee usein ...

 Sisältöeditori

​Aikuiskoulutus