Ammattiopisto Valtimon palvelutarjonta

Työpalvelut

Ammattiopisto Valtimo tarjoaa opetustyönä tehtäviä metsäpalveluja metsien uudistamisesta puunkorjuuseen. Suurin osa Valtimolla tehtävästä metsänhoito- ja puunkorjuupalvelusta toteuteuu Metsähallituksen metsissä. Koululla on urakointisopimus Metsähallituksen kanssa, joten työtä tehdään samoilla laatustandardeilla kuin normaalisti työelämässä. Joensuussa opetustyönä tehtäville töille on laajempi asiakaskunta yksityisistä metsänomistajista Metsähallitukseen.

Koululle voi tarjota tehtäväksi erityyppisiä metsänhoitoon ja puunkorjuuseen / puutavaran kaukokuljetukseen liittyviä kohteita. Kohteita otetaan vastaan, jos ne ovat opiskelukohteiksi sopivia ja harjoitustöissä on tarvetta ko. tapaisille kohteille. Suurin osa työmaista perustuu vuosisopimuksiin, joten yksittäisiä erillisä kohteita on mahdollsiuus toteuttaa vain harvoin.

Koulutukset ja kehittäminen

Ammattiopisto Valtimo  tarjoaa koulutusta suomalaisille ja ulkomaalaisille metsäopetuksen järjestäjille mm. simulaatioavusteisen opetuksen toteuttamiseksi tai hyväksi havaittujen työmallien käyttöön puunkorjuun opetuksessa.  

Ammattiopisto Valtimo on ollut mukana useissa merkittävissä metsäopetuksen kehittämishankkeissa mm.mehoko, metviro ja metsimu. Yhteistyökummppaneinamme ovat olleet ja ovat edelleen useat metsäkoneiden ja simulaattorien valmistajat, yliopistot, ammattikorkeakoulut sekä metsäkoneopetusta järjestävät oppilaitokset.

Ammattiopisto Valtimolla on käynyt lähes 2000 kurssilaista eri puolilta maailmaa. Opettajamme ovat käyneet opettamassa metsä- ja metsäkonealan oppeja Euroopassa, Venäjällä, sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa.

Me ammattiopisto Valtimolla olemme aina kiinnostuneita uusista hankkeista liittyen metsä- ja metsäkoneopetuksen kehittämiseen. Jos tarvitset kokenutta kumppania kehittämään metsäkonealaa ja sen koulutusta ota yhteyttä.


Palvelut

Sivua päivitetään.

Tuotteet

​Sivua päivitetään.