​Asiakkaiden suusta

Vuonna 2013 kerätyissä opiskelijapalautteissa koulutustemme keskimääräiseksi yleisarvosanaksi saatiin 4,08 (asteikolla 1=heikoin, 5=vahvin). Kouluttajiemme asiantuntemus arvioitiin keskimäärin 4,41 pisteen arvoiseksi.

 
Poimintoja saamistamme koulutuspalautteista:

 AMMATILLINEN TÄYDENNYSKOULUTUS

 Hallinto, talous ja elinkeinoelämä

"Erittäin hyvä päivän anti ja ajankohtainen omaa työtä silmällä pitäen. Harri osasi asiansa ja viestintätaidot olivat hyvät." Hyvän hankehakemuksen elementit 29.5.2012, VTM Harri Lappalainen

 "Koulutusmateriaalissa oli todella hyvät esimerkit palvelujen osalta, samantyyppiset esimerkkitapaukset tavaroiden osalta olisivat olleet myös hyödyksi. Kaikin puolin hyvä koulutus!" Kansainvälisen tavara- ja palvelukaupan arvonlisäverotus 23.4.2012, arvonlisäveroasiantuntija Matti Haapamäki

 
Lakikoulutus

"Jarkko Helmisen kurssit ovat paitsi sisällöltään, myös kouluttajan persoonan johdosta virkistäviä ja voimauttavia arjen aherruksen keskellä." Vammaispalvelulaki 28.2.2013, varatuomari Jarkko Helminen

 "Aihe ja sisältö olivat ajantasaiset. Alansa kokenut asiantuntija, joka esitti asiat teoreettisen tiedon kautta käytännön tasolle. Kiitokset luennoitsijalle!" Lastensuojelu 2012 18.4.2012, dosentti, OTT Eva Gottberg


Työyhteisön johtaminen ja kehittäminen

"Ehkä työurani (27v.) parhain ja parhaiten sisällöltään käytäntöön sovellettavissa ollut koulutus. Kouluttaja oli innostava ja asiaansa perehtynyt, suorasanainen selvä ulosanti. Ihminen, joka tiesi mistä puhui. Hyviä käytännön esimerkkejä ja huomasin henkilökohtaisesti tullessani vuosien varrella kiusatuksi useammassa työpaikassa, että olen toiminut tietämättäni juuri oikealla tavalla. Koulutus antoi vahvaa uskoa tulevaisuuteen ja siihen, että jokainen on työsarallaan arvostuksen ansainnut. KIITOS!" Hankala ihminen kuormitustekijänä 15.5.2012, työ- ja organisaatiopsykologi, psykoterapeutti Erja Kemilä


Opetus ja kasvatus

"Kouluttaja oli erinomainen, ja myös järjestelyt olivat hyvät. Kiitokset vielä kurssin järjestämisestä!"

 "Olipa harvinaisen hyvä ja käytännönläheinen luennoitsija, olisin mielelläni kuunnellut vaikka pidempäänkin! Koulutuksesta sai hyviä käytännön vinkkejä omaan työskentelyyn." Haastavasti käyttäytyvä toisen asteen opiskelija 21.2.2012, kuntoutuspsykologi, adhd-coach Anne Lehtokoski

 
Sosiaali- ja terveystoimi

"Olen todella tyytyväinen, koulutus vastasi odotuksiani. Käytännönläheinen koulutus ja materiaali. Olen jo jakanut koulutuksesta saatua tietoutta eteenpäin omassa työyksikössäni. Kiitokset!" Lasten traumat ja traumatisoituneen lapsen kohtaaminen 24.1.2012, kriisi- ja traumapsykoterapeutti Tuija Holm

 "Kiitokset korkeatasoisesta johtamiskoulutuksesta. Läksin hieman epäröiden mukaan, mutta yllätyin positiivisesti. Ryhmä oli kokeneita sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia. Luennot korkeatasoisia, ruokailut kruunasivat päivän, erikoiskiitos ikienergiselle Sirpalle." Johda huomiseen –  Sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisvalmennus 2011 – 2012, useita kouluttajia
 

AVOIN YLIOPISTO-OPETUS

 "Joustava ja innostava, mutta silti haastava ja monipuolinen koulutusmuoto, sopii ainakin minulle." Sosiaalityön perusopinnot 25 op (Itä-Suomen yliopiston tutkintovaatimusten mukaan) 2010–2011

 "Arvostan sitä, että opetus järjestetään/mahdollistetaan muuallakin kuin Kuopiossa, koska monelta opiskelijalta jäisi opinnot käymättä, mikäli niitä olisi mahdollista suorittaa ainoastaan Kuopiossa." Sosiaalityön aineopinnot 35 op (Itä-Suomen yliopiston tutkintovaatimusten mukaan) 2011–2012

 "Erinomainen koulutus! Vaativa mutta antoisa." Draamakasvatuksen perusopinnot 25 op (Jyväskylän yliopiston tutkintovaatimusten mukaan) 2011–2012

 "Koulutuksessa vallinnut hyvä, avoin ilmapiiri vaikutti positiivisesti oppimiseeni ja etenkin uskaltamiseeni, kiitos siitä kouluttajalle!" English academic and professional communication 2 op  (Itä-Suomen yliopiston tutkintovaatimusten mukaan) 7.–22.5.2012, FM Anne-Marita Järviluoto

 
KERTAUS- JA VALMENNUSKURSSIT

 "Kurssin sisältö oli suhteellisen kattava. Pääpaino kieliopissa, mikä oli ihan hyvä asia. Toisaalta olisin kaivannut hieman enemmän sanasto- ja puheharjoituksia. Puheharjoitukset valitusta aiheesta pienryhmissä voisivat olla mukava lisä tuleville kursseille. Kouluttaja oli mukava, innostava ja pätevä tehtäväänsä." Englannin kielen abikurssi 25.–29.6.2012, FM Virpi Halonen

 "Kurssi oli hyvä kertaamiseen ja sain palasia loksahtelemaan paikalleen, koska opettaja opetti hyvin, vaikka asiat käytiin nopeasti." Pitkän matematiikan abikurssi 2.-6.7.2012, LuK Pasi Hirvonen