Skip Navigation LinksEtusivu > Oppilaitokset > Pohjois-Karjalan kesäyliopisto > Avoin korkeakouluopetus

AVOIN KORKEAKOULUOPETUS

Ilmoittautuminen kesäyliopiston avoimeen korkeakouluopetukseen »
Lukuvuoden 2016-2017 opintotarjonta »Avoimen korkeakouluopetuksen opintoihin voivat osallistua kaikki kiinnostuneet ikään ja pohjakoulutukseen katsomatta. Opetus pyritään järjestämään pääsääntöisesti iltaisin ja viikonloppuisin. Avoimessa yliopistossa voi opiskella joko yksittäisiä, erillisinä järjestettäviä opintojaksoja tai laajempia opintokokonaisuuksia. Tutkintoa ei kuitenkaan voi suorittaa.

Avoimen yliopisto-opetuksen opintoihin voi osallistua eri motiivein:

  • ammattiin liittyvät intressit (mm. lisäkouluttautuminen, mahdollinen ammatinvaihto)

  • valintakokeeseen valmistautuminen

  • harrastusintressi

  • yleissivistyksen parantaminen tai

  • tutkinnon täydentäminen.

Välivuodenkin voi käyttää hyödyllisesti avoimen yliopisto-opetuksen parissa: avoimena yliopisto-opetuksena suoritetut opinnot voi myöhemmin sisällyttää osaksi yliopistotutkintoa.

Kesäyliopiston avoimessa yliopistossa voi suorittaa muiden kuin Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksen tutkintovaatimusten mukaisia opintokokonaisuuksia ja –jaksoja. Kaikki kesäyliopiston avoin yliopisto-opetus järjestetään pääsääntöisesti Joensuussa, lisäksi tarpeen ja kiinnostuksen mukaan järjestetään etäryhmiä Pohjois-Karjalan aluella.

Avoin yliopisto toimii myös väylänä yliopistoon. Tietty määrä kesäyliopistossa suoritettuja avoimen yliopiston opintoja antaa mahdollisuuden päästä yliopiston varsinaiseksi opiskelijaksi ilman pääsykoetta. Avoimen väylän opiskelijakiintiöt ja hakukelpoisuuden ehdot vaihtelevat yliopistoittain ja oppiaineittain. Lisätietoja ja ohjausta väylähakuun saa kesäyliopistolta.

Avoimeen yliopisto-opetukseen osallistuvalta edellytetään omatoimisuutta sekä kykyä opiskella itsenäisesti, ja opintojen huolellinen suunnittelu antaa hyvän pohjan mielekkäälle opiskelulle. Kesäyliopiston henkilökunta auttaa opiskeluun liittyvissä kysymyksissä.

Lisätietoja avoimista yliopisto-opinnoista kesäyliopistossa saat koulutussuunnittelija Minna Karjalaiselta, p. 050 430 4519

Lue lisää kesäyliopiston avoimesta yliopisto-opetuksesta »