Skip Navigation LinksEtusivu > PKKY > Ajankohtaista > Valtakunnallista Ohjaamo -viikkoa vietetään 13.-17.2.2017

winter.jpg 

13.2.2017

TIEDOTE                                                10.2.2017

Valtakunnallista Ohjaamo-viikkoa vietetään 13. - 17.2.2017

Ohjaamo –viikon aikana Pohjois-Karjalan Ohjaamoissa on monipuolisesti paikallisia tapahtumia niin nuorille kuin nuorten parissa toimiville verkostoille. Viikon aikana Ohjaamot ovat laajasti näkyvillä ympäri Suomea erilaisten tapahtumien ja tempausten myötä.

Mikä on Ohjaamo?
Ohjaamo on nuorten alle 30-vuotiaiden matalan kynnyksen palvelupaikka, jonka toimintamalli rakentuu monialaisesti tietoa, ohjausta ja tukea tarjoavasta Ohjaamosta, eri hallinnonalojen peruspalveluista ja laajasta yhteistyöverkostosta.

Ohjaamon kautta nuoren työhön pääsy, työnhakeminen ja eri palveluiden piiriin pääsy helpottuvat. Ohjaamo tukee erityisesti erilaisissa nivelvaiheissa olevia nuoria ja edistää koulutukseen ja työelämään kiinnittymistä. Nuorten yksilölliset tilanteet huomioiden Ohjaamon tarjoama ohjaus ja tuki voivat sisältää monia eri vaiheita. Ohjaamon ydintoimintaan kuuluvat henkilökohtainen neuvonta ja ohjaus, tuki urasuunnitteluun ja työnhakuun sekä tarvittaessa elämänhallintaan ja sosiaalisten taitojen ja valmiuksien kehittämiseen. Lisäksi kouluttautumisen ja työllistymisen tukeminen sekä nuorten vapaa-ajan toimintojen tukeminen ovat Ohjaamojen ytimessä. Nuoren työhön ja koulutukseen pääsyä edistävät vahva nuorten palvelujen yhteensovittaminen mm. nuoriso- ja sivistystoimen, TE-palveluiden, SIUN SOTEN, oppilaitosten sekä kunnallisen työllisyyden hoidon ja kolmannen sektorin toimijoiden kesken.

Ohjaamoissa hyödynnetään nuorisotyötä ja sen hyviä käytänteitä ja sitä kautta mahdollistetaan nuorten helppo kohtaaminen: "Ohjaamossa kannattaa siis poiketa piipahtamaan asialla kuin asialla ja tulevaisuus lähtee kirkastumaan vaikka kahvikupin ääressä."  Toteavat etsivät nuorisotyöntekijät Ari Karppanen, Tanja Koivumäki, nuorisotyöntekijä Jani Loponen sekä työllisyyskoordinaattori Virpi Kettunen ja sosiaaliohjaaja Marko Mikkonen Kontiolahden Ohjaamosta.

Toiminta Pohjois-Karjalassa
Pohjois-Karjalassa tehdään erittäin hyvää työtä toiminnan kehittämiseksi ja Ohjaamon tavoitteena on jatkuvan muutoksen aikakautena koota nuorten palvelut yhteen entistä tiiviimmäksi kokonaisuudeksi. Kun eri hallinnonalojen työntekijät tekevät yhdessä töitä niin nuorten palveluiden laatu paranee ja nuorten siirtymät palveluista toiseen nopeutuvat. Ohjaamo yhteispalveluna antaa tälle yhteistyölle yhteisen työskentelyalustan. Yhteinen työorientaatio onkin yksi keskeisimmistä asioista Ohjaamoiden toiminnassa ja sitä varten on myös tarjolla valmennusta UEF:n ratkaisukeskeisen valmennuksen myötä Pohjois-Karjalan Ohjaamo-toimijoille ja heidän esimiehilleen. Ohjaamoiden toiminnassa pyritäänkin eri hallinnonalojen välisen yhteistyön entistä systemaattisempaan toimintakulttuuriin.

Toiminta Suomessa
Suomessa Ohjaamoita on tällä hetkellä n. 40 ja tämän vuoden aikana Ohjaamoiden määrä kaiken kaikkiaan on noin 50. Ohjaamoita on tällä hetkellä maakunnassamme yhdeksän kunnan alueella. Ohjaamoita on auennut Tohmajärvelle, Rääkkylään, Liperiin, Kontiolahdelle, Polvijärvelle, Outokumpuun, Nurmekseen ja Lieksaan. Joensuussa Ohjaamo-toiminta on rakentunut Ohjaamo 2.0 –hankkeen myötä osaksi Nuorten palvelukeskuksen ja sen yhteydessä toimivan Nuorisokeskus Whisperin päivätoimintoja. Lisäksi Juuassa ja Kiteellä Ohjaamot aukeavat tämän vuoden aikana. Ohjaamo-toiminta vaihtelee kunnittain käytännön toiminnan, fyysisten tilojen ja aukiolojen suhteen.  Lisäksi henkilöstöresurssit vaihtelevat eri Ohjaamoissa ja esimerkiksi etsivät nuorisotyöntekijät, yksilövalmentajat, työllisyyskoordinaattorit ja sosiaaliohjaajat Siun Sotesta ovat Ohjaamoissa avainhenkilöitä nuorten jatkopolun löytymisen kannalta. Kun Ohjaamosta löytyy rinnalla kulkeva osaaja, on opintoihin ja työhön siirtyminen sujuvampaa yhteistyössä mm. TE-palveluiden, oppilaitosten ja elinkeinoelämän kanssa. Lisäksi osa nuorista tarvitsee myös muuta tukea ja sitä varten hyödynnetään Ohjaamo-verkoston eri palveluita. Olennaista on että nuori löytää oman polkunsa kohti omia tavoitteitaan ja työelämää ja saa tarvittaessa tuen myös terveyteen ja hyvinvointiin liittyen, mikä nopeuttaa läpivirtausta palveluissa ja säästää niin nuoren aikaa kuin yhteiskunnan resursseja. Ohjaamojen toiminnan perusajatus onkin ehkäistä palveluiden löytämättömyydestä johtuvaa hukkatyötä.

Kehittämistyö
Ohjaamoiden kehittämisessä kuunnellaan aidosti myös nuoria palveluiden kehittämisessä, mikä on erittäin tärkeää Ohjaamoiden onnistuneiden ja osuvien palveluiden toteuttamisen kannalta. Pohjois-Karjalassa onkin kyselty useammalta paikkakunnalta nuorten näkemyksiä Ohjaamoiden toteuttamiseksi. Lisäksi Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Ohjaamo ja Joensuun Nuorisoverstas ovat toteuttaneet kyselyn, jossa 1003 nuorta on vastannut Nuorten Pohjois-Karjalaa koskevaan kyselyyn. Tulokset tästä saadaan kevään 2017 aikana.

Vaikuttavuus
Ohjaamotoiminta on monelle vielä uutta, mutta nuoret ovat löytäneet jo tässä vaiheessa hyvin Ohjaamoihin ja löytäneet reittinsä yksilöllisesti suunniteltuihin toimintoihin. Ohjaamoiden kautta on ohjautunut useita nuoria suoraan esim. opiskelijaksi, työpaikkoihin ja -harjoitteluihin tai työkokeiluun sekä vapaa-ajan palveluihin. Nuorten erilaisille valmennuspalveluille, ammatilliselle täydennyskoulutukselle ja palkkatuelle on ollut kysyntää. Ohjaamoiden asiakastoiminnan myötä Ohjaamo 2.0 hankkeen rinnakkaishankkeen työllisyystoimien palveluja on käyttänyt yhteensä 168 nuorta eri puolilla maakuntaa vuosien 2016 ja 2017 aikana. 25.1.2017 tilannetiedon mukaan palveluita käyttäneistä nuorista 63 on töissä, 20 työvoimakoulutuksessa, kolme on aloittanut ammatillisen koulutuksen, 37 on työllistymistä edistävässä palvelussa, 35 on työttömänä ja 17 työvoiman ulkopuolella mm. varusmiespalvelusta suorittamassa. Töissä olevista seitsemän nuorta suorittaa samalla oppisopimuksella ammatillisia opintoja. 

Lisätietoja antaa:
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Ohjaamo 2.0 -hanke

Pohjois-Karjalan tapahtumat

Projektipäällikkö Tero Vornanen
p.0504023195, tero.vornanen@pkky.fi