Skip Navigation LinksEtusivu > PKKY > Ajankohtaista > Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän hallitus käsitteli vuoden 2016 tilinpäätöksen

 

22.2.2017

TIEDOTE    22.2.2016                                            

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän hallitus käsitteli vuoden 2016 tilinpäätöksen

Strategian toteuttaminen
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä on kehittänyt toimintaansa systemaattisesti eurooppalaisen laatupalkintomalli EFQM:n mukaisesti jo useita vuosia. Vuonna 2016 jatkettiin jo edellisvuosina aloitettua kehittämisen teemaa "Valmentavan pedagogiikan ja työotteen kehittäminen ja käyttöönotto yksilö-, yhteisö- ja organisaatiotasolla."

Valtakunnallinen laatupalkinto
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä palkittiin marraskuussa 2016 opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä ammatillisen koulutuksen laatupalkinnolla Jyväskylässä. Laatupalkintokilpailun teemana oli "asiakaslähtöisyys ja osaamisperusteisuus". Laatupalkinto on merkittävä tunnustus kuntayhtymän omistajille, henkilölle ja sidosryhmille laadukkaasta yhteistyöstä ammatillisen osaamisen kehittämisessä Pohjois-Karjalassa.

Tilikauden 2016 tulokset
Vuosi 2016 oli kolmas vuosi, jolloin toimeenpantiin opetus- ja kulttuuriministeriön päätöstä pienentää Pohjois-Karjalan  koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupaa yhteensä 460 opiskelijalla. Vähennys vuonna 2016 oli 220 opiskelijapaikkaa. Lisäksi ammatillisen koulutuksen rahoitusta leikattiin noin 4,1 %. Näiden vuoksi vuonna 2016 toteutettiin merkittäviä toimitiloihin ja henkilöstöön vaikuttavia uudelleen järjestelyjä, joiden tarkoituksena on varmistaa tulevaisuudessa kuntayhtymän koulutus- ja kehittämistoiminnan toimintaedellytykset koko maakunnassa.  

Vuoden 2016 aikana valmistauduttiin myös ammatillisen koulutuksen reformiin, joka tulee muuttamaan lainsäädännön, rahoitus- ja ohjausjärjestelmät vuonna 2018.

Taloudelliset tulokset

Kuntayhtymän vuosikate oli 7 583 796 euroa, tilikauden tulos on 830 043 euroa ja rahoitusosan nettotuotto 827 502 euroa.

Kuntayhtymän bruttoinvestoinnit olivat 5 718 137,00 euroa.  Kuntayhtymän maksuvalmius säilyi koko tilikauden ajan hyvällä tasolla.

Korollista lainaa kuntayhtymällä ei ole. Kuntayhtymä saavutti vuoden 2016 taloudelliset tavoitteensa.

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän tytäryhtiö Pohjois-Karjalan koulutuspalvelu oy aloitti toimintansa vuonna 2015.

Koko konsernin vuosikate oli 7 591 854 euroa ja tilikauden tulos 828 102 euroa.

Toiminnalliset tulokset

Kuntayhtymässä opiskeli vuonna 2016 yhteensä 17 802 opiskelijaa. Ammatillisten tutkintojen suorittaneita oli yhteensä 2 164.

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupa kuntayhtymälle oli vuonna 2016 yhteensä 4840 opiskelijaa. Toteutunut opiskelijamäärä oli 4841,8 joten valtuuston asettama tavoite saavutettiin. Päätoimisten opiskelijoiden kokonaisopiskelijamäärä 5 639 jäi hieman alle tavoitteen, joka oli 5 727.

Tutkinnon suorittamisen läpäisyaste oli 68,4 %, joka jäi tavoitteestaan 73 %. Opiskelija- ja työantajapalaute olivat erinomaisia (4,1).

Toiminnalliset tavoitteet saavutettiin seuraavilla osa-alueilla:

  • kehittämishankkeet
  • opiskelija- ja työelämäpalautteet
  • kahta tutkintoa suorittavat opiskelijat
  • opettajien ja asiantuntijoiden kansainvälinen toiminta
  • saapuvat kansainväliset opiskelijat
  • koulutetut työpaikkaohjaajat
  • taloudellinen suorituskyky
  • opetushenkilöstön koulutuspäivät
  • opettajien muodollinen kelpoisuus ja työn kehittävyys

 

PKKY:n sähköinen aivoriihikysely ammatillisesta koulutuksesta
Suomessa toteutetaan toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformi, joka astuu voimaan vuonna 2018. Reformin tavoitteena on vastata yhä paremmin työ- ja elinkeinoelämän sekä yksilöiden muuttuviin osaamistarpeisiin. Reformi muuttaa ammatillisen koulutuksen toiminnan lähes kokonaan. Esimerkiksi työ- ja elinkeinoelämäyhteistyö, tutkintojen suorittaminen ja rahoitusjärjestelmä ovat keskeisiä uudistuksen kohteita.
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä kutsui sähköpostilla aivoriiheen laajalla jakelulla pohjoiskarjalaisia esittämään näkemyksiä ammatillisen koulutuksen tulevaisuudesta ja sen kehittämistapeista. Aivoriihi toteutettiin verkossa virtuaali-istuntona, ja siihen osallistui mm. opiskelijoita, opettajia, työ- ja elinkeinoelämän edustajia, työhallintoa, kuntapäättäjiä ja muita sidosryhmän edustajia. Osallistujat pääsivät arviomaan ja jalostamaan toistensa ideoita. Aivoriiheen osallistui yhteensä noin 1 200 pohjoiskarjalaista. Aivoriihen tuloksia tullaan hyödyntämään kuntayhtymän tulevaisuuden toiminnan suunnittelussa.

Muut hallituksen kokouksessa käsitellyt asiat kokouspöytäkirjasta.

Lisätietoja:

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Kuntayhtymän johtaja Esa Karvinen

p. 0503278191 tai esa.karvinen@pkky.fi